Absinthe, – den mest legendariska utav samtliga drycker

Under hela historien om alkoholhaltiga drycker, hittar du noll mer legendarisk än absint.


Mer info här.

De mesta folk innehar förmodligen en grundläggande medvetenhet om att absint är, men de mesta utav dem känner till bara några sanna information om alkohol alternativt sprit och bara en bråkdel utav dem innehar haft tillfälle att få ett glas utav denna mystiska dryck framför sej på bordet.

På grund av detta önskar jag med det här lilla inlägget presentera för er läsare en del fakta om denna legendariska spritdryck samt se tillbaka på dess briljant förflutna.

Det var i Couvet, Schweiz på 1790-talet som en så kallad allfungerande tonic som kallades absint främst gjordes.

Mycket berusande samt kryddad med anis, sägs absint inneha varit uppfinningen av Pierre Ordinaire, en doktor från Frankrike.

Men lokalbefolkningen i byn kommer ihåg att flera år före Dr Ordinaire kom till platsen, var systrarna Henriod kända för att äga fabricera en medicinsk tonic som bar en stor likhet med absint.

Ändå var det Ordinaire, inte Henriod systrar, som sålde formeln för absint tonicen till Dubied-Pernod familjen, som efter att etablerade den första kommersiella verksamheten i Couvet, ett absint destilleri.

Under de årtionden som följde började absint att gå miste sin image som en läkemedelstonic samt blev mer känd för sina psykologiska effekter – stimulerande visioner, fantasier och för att ge inspiration till konstnärer.

Alltså legenden om den gröna fen kom på plats.

Ett faktum är att hon inspirerade så stora konstnärer och författare som Degas, Erfaren Gogh, Picasso, Hemingway, Oscar Wilde och Mary Shelley att skapa målningar och böcker som har blivit klassiker i världens konst och litteratur.

När artonhundratalet gick mot sitt slut växte en lobby mot alkohol i allmänhet och mot absinthe speciellt.

Så kallade vetenskapliga experiment gjordes för att förment bevisa att malörtens olja, en av de flera ingredienserna i absint, var riskabel och giftig, ehuru bara en liten antal malört fanns i en absint flaska.

En annan händelse som skedde i början utav nittonhundratalet hjälpte till att försegla ödet för den gröna fen.

En schweizisk man, Jean Lanfray, fick ett raserianfall samt mördade hela sin familj.

Även om mannen hade en lång historia av att vara gravt alkoholiserad och missbrukare skylldes morden på hans absintintag.

År 1912 gjordes absint olalgligt i flera europeiska länder och AMERIKA.

Frankrike följde efter år 1915.

Antagligen för att det var illegal frukt, innehar flera av de falska rykten samt historier om farorna med absint fortsatt att leva vidare än nu, trots att inne vetenskap innehar visat att malört inte är mer skadligt alternativt alstrar vansinne än någon annan naturlig ingrediens som pepparmynta olja eller vaniljextrakt.

Idag, i början av 2000-talet, tas förbuden så sakteliga bort.

I de större europeiska länder är absint totalt lagligt åter.

I USA (givetvis) finns det fortfarande grundnorm mot att producera samt avyttra den, ehuru olika affärsverksamhet har hittat på potential att gäcka dessa bann.

Att dricka absint är inte längre ett brott.

För en jänkare, innebära det att det är OK att inmundiga absint, så länge man köper det från en rättslig, icke-amerikanska källa som man kan hitta Internet.