Dags för sanering när möglet angriper

Att sanera mögel kan innebära allt från att tvätta rent en yta av kakel med Fulstopp
till att praktiskt taget röja ut en fullständig inredning, byta takstolar samt gräva en ny källare. Vad som avgör saneringens omfattning är hur grundligt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst alternativt som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel å andra sidan är en rejäl mängd svampceller som skapar en tråd vilka kallas hyf. Flera sådana hyfer bildar sedan ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan utöka invasivt och etablerar sig bra i porösa material, så som betong och trä.

Mögel gillar att växa där det finns fukt, så mestadels har man inte endast problem med mögelangrepp utan även med fuktskador när man börjar klarlägga om det är läge för mögelsanering. Mögel trivs att gro på organiska material, så som trä, jord samt smuts i exempelvis badrum. Gamla matrester har nog samtliga någon varit med om att hitta, övertäckt med ett ludet lager mögel – det är det enkelt att kasta, men vad gör man om det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går också hand i hand med illa lukt – mögeldoften är en märkvärdig lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man karakterisera den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det ofta redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. Speciellt i sitt eget hus är det besvärligt att känna små doftförändringar – efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att undersöka exakt var man har mögel kan man ta hjälp av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en god idé om man misstänker att det finns mögel och inte är säker på var.

Vid mindre angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli av med möglet. Svampar kan inte gro över rent kakel, utan måste ha smuts, så som tvålrester samt hudavlagringar som finns i alla badrum. Man behöver inte mycket material för att bekämpa möglet på sådana ytor – vanligt diskmedel att borsta med, och avsluta med ättika alternativt vittvinsvinäger för att inte få tillbaka möglet på ett tag.

Kom ihåg att det jämt finns en orsak till varför möglet växer, och det stavas i närapå alla fall fukt. Det är betydelsefullt att kontrollera lufttillförsel och inte låta fukt bli stående.

Vid en aning mer omfattande angrepp kan man välja att nyttja fogging. Det är en maskin som värmer upp mögeldödande medel varpå det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då ta sig in på svåråtkomliga ställen. Foggingmaskin uppföljs gärna med avfuktare och det finns ett flertal firmor runt om i landet som sysslar med detta.

I riktigt svårt angripna hus finns ingenting att uträtta än att ersätta det angripna materialet. Det kan vara väldigt omfattande och kostsamt. Är angreppet så utbrett att man inte kan bo eller vistas i huset innan det åtgärdas så kan man ansöka om statlig ekonomisk hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta vis är att man fullständigt blir av med svampen och dess sporer och mykotoxiner.