Håll check på väta i källare

Det finns något som vi svenska villa- ägare är dåliga på och det är att undersöka om vi har problem med väta i källare. De bestämt sämsta är de som har en oinredd utrymme under hus, dit går man nära nog aldrig och alltså kollar man aldrig till detta utrymme. Tyvärr tänker många svenskar att “det som inte syns, finns inte”, men det är inte riktigt riktigt i det är fallet. Bekymmer med fukt i källare kan ge källa till angrepp av alger, mögel och bristfällig arom samt med behov av sanering som följd.

Nyckeln är att hålla fukten i schack. Många gånger är källare byggda för att de mer eller mindre skall stå gentemot den fukt som potentiellt sätt kan tränga in. Problemet med exakt källaren i ett hus är att den ligger under mull, det betyder att det finns väta runt väggarna samt under golvet som ligger i direkt anslutningen till betongen samt alltid försöker tränga genom samt in i källaren. När ett hus byggs så görs dessvärre inte alltid en helt fullgod lösning för att huset ska stå gentemot fukten utan man tillämpar i byggbranschen ofta regeln “det som inte syns finns inte”. Vanligtvis så byggs dock en ganska Acceptabelt lösning, men den kommer inte att stå gentemot allt. Fuktproblem erhålla mestadels när det är som fuktigast ute, det är rätt så naturligt, ju mer väta i närmiljön, ju större motstånd krävs för att stå gentemot det. Det funkar en aning på samma sätt som ett stuprör, när det regnar normalt så tar det opp allting utan bekymmer, men när det regnar mycket så blir det översvämning.

Hur kan man motverka väta i källaren?

Börja med att avsyna hur fuktigt det är i källaren. Det är inte värt att köpa eller hyra in en mätutrustning för detta anledning. Det enklaste är att placera ut en vanlig sopsäck på källargolvet samt låta den ligga ett dygn, lyft sedan dän den samt avsyna om det finns någon fukt under påsen. Väta samlas under påsen då den hindrar att den fukt som tränger opp ur grunden kan dunsta av. Om du tittar på att det finns fukt på påsen så har du garanterat ett problem med väta och det är nu värt att köpa alternativt hyra in den mätutrustningen för att granska hur stora mängder fukt du verkligen har problem med. De absolut enklaste modellerna hittar man i gör-det-själv affärer samt de kostar två hundra kronor. En bra luftfuktighetsnivå ligger på runt 50-55 procent, när den kommer opp mot 80% så kan det anträda ge källa till mögelangrepp samt när det ligger på 100% så börjar vatten pärla sig en aning överallt och det är riktigt dålig.

Åtgärder (rankat efter hur komplex lösningen är)

1. Förbättra ventilationen
2. Se till att inga träreglar har kontakt med våta ytor, borttaga om så är fallet
3. Köp en luftavfuktare
4. Gräv opp runt omkring huset och bearbeta grunden/källaren med kallasfalt utvändigt
5. Isolera på utsidan med cellplastskivor
6. Fyll igen med makadam så att ett kapillärbrytande skikt bildas

Men det viktigaste av allt; om du märker att du har problem med väta i utrymme under hus, melodi inte tiden gå, handla snabbt!