Mikrobiell påväxt – ett förstadie till problem

När man säger mikrobiell påväxt menar man att det är en gynnsam miljö för mikroorganismer och att sådana växer på platsen. En mikroorganism är en organism som inte är synbar för blotta ögat. Även om gränserna är diffusa kan man hävda att bakterier, ärkebakterier, en del protozoer, somliga djur och växter hör hit samt mögel. Virus kan stundtals inkorrekt benämnas som mikroorganism, då ett virus inte räknas som levande utanför en värdcell.

Man kan enkelt säga att mikrobiell påväxt är förstadiet till allvarligare problem med synbar mögel och dylikt. Vanligaste anledningen till mikrobiell påväxt är fukt. Ett hus som är fuktskadat kommer så småningom att bli angripet av mikrobiell påväxt samt mögel. Det är framför allt möglet som som är synligt då de bildar stora kolonier. Mikroberna producerar ämnen som ger dålig lukt. Man kan jämföra med att låta en vas med blommor i vatten stå en längre tid; vattnet kommer så småningom att stinka på grund av tillväxten bakterier.

Om man misstänker att man har fått bekymmer med mögel eller annan mikrobiell påväxt bör man inte avvakta utan ta itu med det med detsamma med tanke på att det enbart kommer att bli värre. Det är dessutom hälsovådligt att bo i hus som är mögelskadat då det kan leda till symptom så som luftvägsbesvär. Nyligen har undersökningar dessutom visat att mögel även påverkar nattsömnen eftersom att man får problem med luftvägarna och andningen.

Om man är osäker över var möglet finns kan man ta hjälp av en så kallad mögelhund. Det är en specialtränad hund som använder sitt fantastiska luktsinne för att hitta just mögel. Det ultimata sättet att behandla mögel är att helt enkelt ta bort och ersätta det angripna materialet med nytt samt fräscht som sedan skyddas med Tvärstopp. Om det inte är möjligt kan man tvätta ytorna med Fulstopp mögeldödande medel.

Man kan också använda sig av en annan metod av mögelsanering, nämligen fogging. Det innebär att man hettar upp det mikrobdödande medlet så att det förångas och därmed kan nå mer otillgängliga utrymmen. Det är inte tillrådligt att man vistas i ett rum som utsätts för fogging då det vanligen är giftiga preparat som förångas.

När man har genomfört en sanering av mögel är det betydelsefullt att ordna de besvär som leder till mikrobiell påväxt. Då fukt, som tidigare omnämnt, är den absolut vanligaste orsaken gäller det att fixa ventilation och isolering om det handlar om källare, vindar alternativt husgrunder, där det är typiskt med fukt. Också dränering är bra att titta över ifall man har problem med fukt i grunden. Det kan också hjälpa om temperaturen höjs i samband med förbättrad ventilation.

En annan typisk tillväxtplats för mögel och andra mikrober är i badrum och det kan te sig så dåligt att det tillväxer innanför kaklet, varpå man måste avlägsna det innan man kommer till källan. För att kringgå mögeltillväxt i badrummet är det viktigt att fogarna är ordentligt täta och att man äger en god ventilation, samt att man håller fräscht i alla skrymslen och vrår där mögel annars fort kan hitta ett fotfäste.

En torr och ren omgivning är en ogynnsam miljö för mikrobiell påväxt.