Mögel i hus, hur det uppkommer

Mögel i hus

Det är inte speciellt roligt när mögel angriper ens hus. Tack och lov är det inte omöjligt att bli av med det. Husmögel angriper vanligtvis dåligt ventilerade utrymmen där det finns fukt. Fukt är nämligen avgörande för att mögel samt annan mikrobiell påväxt så som bakterier ska växa till sig.

Man upptäcker vanligtvis möglet genom att man känner en dålig lukt när man stiger innanför dörren. Denna lukt kommer från lättflyktiga organiska gaser som svampen avger. Efter ett tag i miljön kommer man vänja sig och sluta känna lukten. Det är således inte jämt enkelt att känna mögeldoften i ett hus där man vistas oerhört mycket.

Den dåliga lukten kommer krypande ihop med karakteristiska mögelfläckar och kanske även fuktfläckar, med tanke på att dessa två fenomen gärna kommer efter varandra – fukt leder till mögel.

Mögel, oavsett ifall det är husmögel, svartmögel eller av någon annan typ, trivs i fuktig miljö där det får växa ifred. Sådana platser är exempelvis badrum, källare och vindar. Många hus har drabbats av mögel på senare år. Detta har sin grund i skilda förändringar som har skett sedan huset byggdes, för vanligtvis rör det sig om hus som har några år på nacken.

Det kan vara att man har ersatt värmekällan från oljepanna och därmed gjort så att somliga delar av huset inte värms upp lika kraftigt som tidigare, exempelvis källare. En annan orsak till den ökade förekomsten av mögel i hus är att flera hus inte var rejält isolerade när de byggdes – man eldade med olja eller liknande för värmen och att huset var isolerat gjorde att det blev en luftgenomströmning.

När man sedan ska renovera det gamla, energislukande huset till att bli en aning mer klimatsmart väljer man att tilläggsisolera. Ofta görs det så effektivt att det inte uppstår någon luftgenomströmning alls – vilket också är meningen när man isolerar. Men ihop med ändringen av uppvärmning och därmed hur varmt det är på olika platser i huset åstadkommer så att det inte blir samma luftgenomströmning.

En degenererad luftgenomströmning ger en försämrad ventilation vilket åstadkommer så att fukten stannar kvar. Möglet kan växa till sig ifred. Följaktligen är det av stor vikt att man, när man upptäcker att huset har drabbats av husmögel, går igenom ventilation och även dränering utanför huset ifall det rör sig om mögel i källaren eller i husgrunden. För att erhålla en bättre dränering bör man ta bort alla växter och all jord runt husknutarna samt ersätta det med väldränerande material.

För att få undan husmögel ska man först undersöka hur mycket av huset som är drabbat. Man kan då ta stöd av en mögeltekniker som använder sig av en så kallad mögelhund, en tränad hund som känner igen och märker ut mögel.

Det bästa sättet att helt bli av med mögel och även de hälsovådliga mögelsporerna och mykotoxinerna är att avlägsna allt det angripna materialet och byta ut det. Ifall man har omfattande mögelskador, så att man inte alls kan bo i huset förrän sanering har genomförts kan man erhålla statlig finansiell hjälp. Man ska då vända sig till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i sin kommun som handlägger sådana ärenden.

Men mögel i hus kan alltså undvikas, om man renoverar och bygger på korrekt sätt! Helst även skyddar med Tvärstopp eller Fulstopp innan något sker.