När huset drabbas av hussvamp kan det vara läge för sanering

Att sanera hussvamp är närapå jämt ett omfattande projekt, vilket dessutom, om man har otur eller inte vet hur man ska gå tillväga, kan bli oerhört dyrt. Äkta hussvamp är fruktad eftersom den förstör virkets bärkraft och i värsta fall kan få hela hus att kollapsa.

Självfallet är det mycket sällan ett hus kollapsar p.g.a. hussvamp – angreppet är mestadels synligt och märkbart långt innan det blir omedelbar fara för husets varande. I likhet med annan mögel och mikrobiell påväxt trivs hussvamp där det finns fukt. Äkta hussvamp kan transportera vatten och vid gynnsamma förhållanden kan man identifiera hussvampen på att den bildar tydliga vattendroppar.

Det latinska namnet för äkta hussvamp är serpula lacrymans som betyder ”den gråtande” och syftar på exakt dessa droppar. Det finns myter som uppger att svampen kan klara sig på sina ”tårar” men det är inte riktigt. Hussvamp kräver, precis som övrig mögel, fukt och vätska tillfört. Det behöver dock inte vara så stora mängder med tanke på att hussvampen har en sofistikerad transportmetod för vatten samt näringsämnen.

Äkta hussvamp växer ofta nära material som består av kalk, till exempel skorstenar. Det har att göra med att när svampen bryter ner trä så utsöndras oxalsyra. För att överleva använder svampen kalk därför att neutralisera syran. Detta är bra att veta då man ska renovera och då tillföra något som är kalkrikt – till exempel murverk. Det kan utlösa en hussvampsväxt.

Äkta hussvamp kan ligga vilande i virke i flera år om miljön inte är tillräckligt gynnsam. När det sedan blir bättre – fuktskador eller tillförsel av kalk är exempel – växer hussvampen till sig. Ifall förhållandena är perfekta kan svampen gro med upp till 15-20cm i månaden.

Till en början växer hussvampen ytligt, som ett vitaktigt skikt på träet. Efter hand ändras utseendet och svampen blir grågul på samma gång som det börjar växa mer invasivt i virket. Det gör den genom sitt mycel, vilket är ett nätverk av svampceller.

Hussvamp avger även sporer, vilket ser ut nästan som kakao – ett brunaktigt fint mjöl. Det kan röra sig om flera miljarder sporer hos en utvecklad hussvamp. Hussvamp skiljer sig från annan mögel genom att inte leda till dålig lukt. Ofta luktar den inget, men emellanåt kan den avge en doft som av champinjoner.

Detta gör det omöjligt för mögelhundar att separera äkta hussvamp från andra mer benigna svampar. Om man misstänker att man har fått angrepp av genuin hussvamp bör man kontakta en saneringsfirma och låta någon som är erfaren på området bedöma graden av angrepp.

För att bli av med hussvamp ska man ta bort det angripna materialet samt närliggande material som säkerhetsmarginal. Detta ska brännas direkt eftersom man annars kan sprida hussvamp. Det är betydelsefullt att man utreder spridningen samt graden av virkesskada innan man börjar riva bort material så att man inte river undan onödigt mycket.

Det viktigaste för att bli av med hussvamp är att avlägsna tillgången av fukt. Utan vätska går nämligen svampen in i ett dvalliknande tillstånd där den inte medför någon skada. Avfuktare, adekvat uppvärmning, behandling med hjälp av Tvärstopp och bra ventilation är ett måste i anslutning med att sanera hussvamp för att inte få tillbaka angreppet.