Påväxt på huset – ett typiskt problem

Samlingsnamnet för både mögel samt bakterietillväxt är mikrobiell påväxt. Beroende på vilken alternativt vilka mikrober det rör sig om samt spridning och mängd är det olika allvarligt. Det är oavsett vilken form det rör sig om en bra idé att försöka få undan det innan det ställer till med större bekymmer.

En mikrob är en levande organism som man inte kan betrakta med blotta ögat. Vad som räknas hit är emellanåt diffust men kort bör man säga bakterier, arkebakterier, protozoer, vissa mögelsvampar, växter och djur. Det är alltså en oerhört vid grupp organismer, där somliga kan förefalla hälsovådligt, andra inte alls och några beter sig som opportunister – de är endast hälsofarliga när tillfälle ges, men annars möjligtvis rent nödvändiga för vår överlevnad, så som vissa bakterier i tarmens normalflora.

Vanligtvis när man pratar om mikrobiell påväxt menar man mestadels mögel och man nämner det gärna samma mening som hus, sanering och att renovera. Hur farligt är det att ha mögel i källaren, på vinden eller i ens badrum? Mögel är aldrig acceptabelt, utan man ska sanera det så fort man upptäcker det istället för att gå med det.

Mögel ger ifrån sig sporer och somliga arter ger även ifrån sig mykotoxiner som kan verka irriterande framför allt på luftvägarna. Man har mer och mer börjat kombinera fysiska symptom med att man bor, eller vistas stor del i ett mögelskadat hus, så som huvudvärk, upprepade förkylningar samt utmattning.

Hur blir man då av med mögel? Mögel och annan mikrobiell påväxt förekommer där det finns fukt. Ett första moment är alltså att se över ventilation, men dessutom omgivande dränering om problemet bildas i en källare. Mögel växer helst på organiska material, med undantag för material som är täckta av organiskt skräp.

Mögel i badrum yttrar sig ofta som svarta små prickar i kakelfogarna. Normalt kan inte mögel växa på rent kakel, men ofta hopas det i fogarna mindre hudrester, tvålrester samt övrigt gott för möglet att kalasa på. Har man påväxt i sitt badrum är en plan, förutom att se över ventilationen, att rengöra noga med diskmedel samt avsluta med hjälp av ättika alternativt vittvinsvinäger.

När det kommer till mer porösa material så som betong, ska man inte nyttja ämnen lösta i vatten med tanke på att det mestadels leder till att möglet istället för att försvinna får en extra kick och växer till sig ännu mer, p.g.a. den tillsatta fukten! Man ska aldrig använda klorin, varken över släta alternativt porösa ytor eftersom det är starkt miljöfarligt, hälsovådligt och dessutom har extremt låg effekt, jämfört med vanligt diskmedel.

Man kan dessutom bli av med mikrobiell påväxt genom att använda sig av foggning, vilket innebär att man med hjälp av en speciell maskin hettar upp ett mögeldödande medel varpå detta förångas. De små dropparna kan leta sig in skrymslen och vrår och där få effekt på möglet. Dessa maskiner tillhandahålls ofta av olika firmor som sysslar med mögelsanering. Man bör inte vistas i samma rum när sanering sker.

Efter att ha fått bort möglet är det angeläget att se över så att det inte blir för fuktigt i utrymmet för att undvika att man ånyo får påväxt i sitt hus. Samt att applicera ett lager Fulstopp som skyddar framåt i tiden.