Vilka för- respektive nackdelar finns inom Atkinsmetoden?

De som ägnar sig åt atkinsmetoden går antingen ner I vikt I samma omfattning eller mer än de som är dedikerade åt övriga bantningsmetoder. Det är en notering som grundar sig under en ettårsperiod – inom vilka inga negativa hälsorisker har påträffats. Den effektiva viktminskningen tycks inte bero på kroppens ombyte av metabolismen utan snarare eftersom att Atkinsdieten dämpar hungerskänslor i hög utsträckning.

P.g.a. att Atkinsdieten innebär ett lågt innehåll av både stärkelse samt socker reduceras glukosreserven som är vattenbindande. På så sätt minskar mängden vatten i kroppen, vilket i sin tur medför en effektivare viktminskning.

Dock pekar inte all forskning på genomgående fördelar med Atkinsdieten. Forskarna har kommit fram till otaliga slutsaster vad gäller Atkinsmetoden. Det finns ett exempel på en undersökning som jämför tre skilda dieter. En grupp av försökspersonerna åt mat med låg fetthalt. Dessa personer åt mycket fullkornsprodukter, frukt samt grönsaker. En annan grupp åt medelhavskost vilket innebär att man äter mycket fisk, fullkornsprodukter, grönsaker samt frukt. En tredje kategori åt enligt Atkinsmetoden och drog ned rejält med kolhydraterna och ökade intaget av fett samt proteiner.

De försökspersoner som ägnade sig åt Atkinsdieten blev av med flest kalorier gentemot de två andra grupperna. Emellertid förekom det vissa fysiska reaktioner hos Atkinsgruppen som är värda att lyfta fram. Stresshormonet kortisol ökade hos de som reducerade kolhydraterna i kosten. Det noterades även en utökad risk för Atkinsbantarna att drabbas av skadliga inflammatoriska sjukdomar.

Å andra sidan så visade det sig att den grupp som intog lägre fetthalt uppvisade minst omställning vad beträffar kaloriförbrukning. Istället noterades att lågfettsgruppen visade på dels en reducering av det goda kolesterolet och dels en höjning av skadliga blodfetter. Det är en oroande upptäckt med tanke på att dessa nackdelar kan bringa en ökad risk för hjärt-och kärlsjukdomar. Länk till mer atkins

Det finns en del andra nackdelar med dieten som är värda att ha i beaktande. Man får emellertid ha i åtanke att dessa nackdelar kan drabba vissa medan andra inte alls. Därutöver kan de skifta i olika grader.

En allt för låg halt av kostfibrer kan leda till förstoppning och i värsta fall utveckla tarmsjukdomar. Ifall man innan påbörjad Atkinsdiet ätit mycket socker samt kolhydrater kan det medföra att det blir svårt att ta sig genom induktionsfasen, d.v.s. Atkinsmetodens första moment. Det finns därmed en risk att många blir avskräckta av Atkinsmetoden redan i första fasen. Men det är betydelsefullt att ha i åtanke att kroppen vänjer sig vid att i större utsträckning förbränna fett istället för kolhydrater.

Det blir en hög halt av animaliskt fett som ingår när man ägnar sig åt Atkinsdieten. Vissa experter hävdar att det kan ha negativa effekter på kolesterolvärdet och öka risken för hjärt-och kärlsjukdomar. Och det faktum att kroppen vänjer sig vid att tillämpa fett istället för kolhydrater som primär upphov för energi kan medföra att det uppstår bekymmer med njurarna samt kan resultera i gikt och huvudvärk.