3 ml engångspipetter i plast

En pipett är ett verktyg i ett laboratorium som används för att mäta och/eller överföra små mängder flytande lösning. De är oftast gjorda av plast, samt är ofta av engångstyp.

En pipett är ett redskap för att arbeta med i ett laboratorium för att flytta vätska. Tekniken av pipetten fortsätter, vätskan sugs upp i ett rör med tryck samt töms ut igen med tryck. Ofta använder pipetteboll (gummiboll) för att suga in och trycka ut vätskan. På engångs plastpipetter är en sådan liten boll formad i plasten.

Typer av pipetter

Det finns många olika typer av pipetter, samt de kan vara gjorda av bägare eller plast. Vissa pipetter är anpassade för att jämföra en speciell ljudnivå av mycket noggrant, medan andra inte kan hava graderingar.

allt-fraktfritt kan man köpa 3 ml pipetter engångs av plast till bra värde – samt fraktfritt. 250 st kostar 109 kr inklusive moms. För ett labratorium eller affärsverksamhet är det alltså mycket billigare att mäta samt sedan kasta pipetten – än att kasta den. Även om det blott är en lärling med låg arvode så motsvarar de knappa 35 öre en pipett kostar 5 sekunders arbetstid (lönen räknad som 4 kr/minut inkl avgifter, semester, försäkring, lönebikostnader, personalomkostnader). Det är billigare att dumpa pipetten direkt än att gå och lägga den till disk.