Årets influensa och dess symptom

Influensan kommer årligen och skapar bävan, på grund av detta bör man veta om influensa och dess symptom, komplikationer som visas hos människan i förväg.

Influensan är en virussjukdom som smittar oss periodiskt varje vintertid. Den har kapaciteten att smitta både människor och olika djurarter. Inför varje influensasäsong bör man vara beredd genom att immunisera sig i god tid.

Varje år skapar detta smittämne en farsot samt den kommer inte i samma skepnad varje år utan ändras hela tiden. Tack vare detta är det nödvändigt att tillverka ett nytt influensavaccin för att träffa just det nya årets influensa.

Influensan har haft flertal utbrott igenom tiden i olika länder runt om i världen. Man har absolut hört talas om Hongkonginfluensan , Ryska snuvan eller den Spanska sjukan. Eller svininfluensan som härförleden drabbade världen år 2009 samt har sitt ursprung i Mexico.

Influensa samt dess symptom:

Det finns olika tecknen som tyder på att en individ har blivit smittad utav influensan. Några av de tecknen som visas är allmän muskelvärk, en feber som stiger fort över 40 grader, huvudvärk och man får även problem med luftgångarna som leder till att man hostar.

Hos barn som har blivit smittade ser man symptomer av bekymmer med mag- samt tarmkanalen. De får diarré samt kräkningar. Men å andra sidan brukar de återhämta sig ganska fort.

Hos äldre personer är det en aning avvikande, de brukar få en komplicerad lunginflammation genom att bakterier har lagt sig i deras luftgångar. Det är exakt tack vare dessa lunginflammationer att överdödligheten finns hos äldre personer.

Influensans smittämnen som skapas i en person lägger sig i själva strupen, sedan kan de enkelt spridas vidare i första hand som en luftburen droppsmitta. Men den kan även enkelt överföras från person till person genom kontakt. Inkubationstiden för influensan är kort samt kommer att visa sig redan efter cirka en till tre dagar.

Vaccin mot den nya influensan:

Som smittskyddsinstitutet rekommenderar bör vi ta ett vaccin i god tid mot influensa. Man måste vara beredd före en kommande farsot. Vaccinet är först och framförallt rekommenderad för personer som kan drabbas extra spänt jämfört med andra tack vare olika medicinska anledning, som t.ex. en person som har hjärt- samt lungsjukdomar.

Vaccinet för årets influensa kommer att skydda oss människor mot tre olika influensavirus vid namnet svininfluensan, influensa B och Hongkonginfluensan.

Influensavaccin biverkningar:

Det finns tyvärr en del biverkningar som kommer med ett influensavaccin. T.ex. kan omkring 5 % utav de personer som får vaccinet känna ömhet, svullnad och rodnad, men det försvinner normalt efter 2-3 dagar. Av de personer som får vaccinet kan även 1-2 procent få biverkningar som leder till en enkel feber som håller på i ca ett dygn.

För er som vill förberedda er finns det även andra sätt som kan hjälpa en från att bliva smittad. Ett litet antal av de don som rekommenderas vid en influensasäsong är att ha en bastant handhygien, som man kan åstadkomma enkelt med hjälp av den nya generationen antibakteriella handtvålar och desinfektionsmedel . Man bör även avstyra personer givetvis som är allaredan sjuka av influensan, men det finns inget bättre val än att bara vaccinera sig.

Immunisera dej i god tid före en influensa symtom visar sig.