Atkinsmetodens tredje fas – mellanfasen

Redan i viktminskningsfasen, om lyckad, kommer man i närheten av sitt bantningsmål. Mellanfasen innebär finjustering och tanken med fasen är att komma så nära sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag som möjligt utan att varken gå upp eller ner i vikt. Atkinsdieten innebär ju en strävan om att uppnå sin idealvikt som så klart också är tänkt att vara stabil.

Det har pekats på hur väldigt betydande mellanfasen är för bantningens fortsatta framåtskridande. Det är en fas som i allra högsta grad är individuell och för att lättast hitta sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag så är det viktigt att mycket sakta gå ner i vikt. Det krävs ju en hel del tålamod hos bantaren i viktminskningsfasen men förmodligen än mer i mellanfasen då ju vikten i den fasen ska finjusteras.

En del som fram till mellanfasen tappat mycket många kilon är ivriga att bli av med de sista kilona oerhört raskt också. Man bör dock hålla sig undan en dylik frestelse med tanke på att det oerhört tydligt kan påverka svårigheten att hitta den rätta balansen framöver. Av många som ägnat sig åt Atkinsmetoden så har det inte betonats nog hur svårt det är att behålla vikten.

Det är alltså lättare att banta bort ett visst antal kilon som tyvärr oftast utgör den huvudsakliga och enda målsättningen hos bantaren. En bättre ambition vore snarare att banta bort ett visst antal kilon och behålla även vikten. Ju mindre radikal viktminskning desto lättare är det att klara det kombinerade målet av både viktminskning samt stabilisering. Mer atkinsinfo här

Det finns ingen specifik tidsgräns för hur lång tid mellanfasen bör bestå utan det bestäms helt å hållet efter hur lång tid det tar att påträffa sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag. I mellanfasen bör egentligen den mesta delen av viktminskningen vara avklarad. I en framgångsrik mellanfas är det normalt att människor pendlar mellan 50 till 80 gram kolhydrater om dagen utan att varken gå upp eller ner i vikt. För somliga tar det längre tid än för andra att finna balansen. Det är en rad skilda faktorer som spelar in, såsom ålder, kondition, hormonstatus och ämnesomsättning. Dessa faktorer har därutöver inte sällan anknytning till arv.

I mellanfasen ska man verkligen vara uppmärksam på att inte överstiga det dagliga kolhydratintaget. Det kan räcka med att endast överskrida ett fåtal gram för att det ska leda till ovälkommen viktuppgång. Med tanke på att Atkinsdieten pågår under en längre period är de flesta väldigt motiverade till att komma in i slutfasen av dieten, den så kallade underhållsfasen. Således gäller det att vara extra noggrann i mellanfasen. Där krävs det mer finess än i viktminskningsfasen.