Bekämpa mossa på ett effektivt sätt

Det kan leda till stora omkostnader att åtgärda tak och takpannor som har råkat ut för växtlighet av mossa. Bäst är att motverka med Fulstopp innan påväxten.

Efter påväxten kan man spruta på och regna av med samma medel – Fulstopp.

Mossa är en växt som mår som bäst där det är mycket fukt och gärna i skugga. Då och då kan man ha svårt att märka av skillnad på vad som är mossa och vad som är lavar eftersom de kan te sig snarlika till utseendet, men i regel är växtsättet avgörande – lavar växer helst inte där det är fuktigt och skuggigt utan tvärtom – på torra, soliga platser.

Mossa tycker dessutom om att växa på tegel, eternit, skiffer, betong samt asfalt, vilket gör många hustak till trevliga ställen för mossa. I synnerhet ifall hustaket skuggas under stora delar av dagen. Det är alltså vanligare med mossa på den del av taket som ligger i norrläge än med mossa på söderliggande tak. Klicka här omgående för mer information

Det är betydelsefullt att inte låta mossan få något fäste i takpannorna eftersom de växer in innanför takpannorna och då vintern kommer med kyla samt frost förorsakar mossan att fukten blir kvar och fryser vilket innebär att tegelpannorna kan spricka. Det i sin tur leder till ett läckande tak vilket kan leda till fuktskador samt mögel och annan påväxt i resten av huset.

Det finns några olika trick för att hålla mossan borta. Ett klassiskt sådant är att fästa en koppartråd mellan de två högsta punkterna på taket och låta den ränna över taknocken. När det regnar kommer koppartråden att fälla ut. Den utfällda kopparn medför så att miljön blir otrevlig för mossan att gro.

Denna teori kan dock diskuteras, med tanke på att det verkar som om det krävs surt nedfall för att få den önskade effekten och nuförtiden är inte regnet lika surt som förr – vilket är utmärkt för miljön, men det gör denna annars barnsligt enkla procedur att hålla taket mossfritt overksam.

Det är angeläget att ta reda på varför mossan växer på taket. Finns det flera skuggande träd kring huset? Kan man avvara något av dem, eller en del grenar? Det brukar hjälpa i det långa loppet att ha ett fritt tak, men det kommer inte avlägsna mossan som redan finns där.

För att bli kvitt med redan existerande mossa på takpannorna finns det i själva verket enbart en sak man kan göra, nämligen att ta sig upp på taket och manuellt ta bort mossan. Det utför man lämpligen en torr och solig dag då det är som minst risk för att taket ska vara halt. Det är också mycket lättare att borsta bort vissen mossa än fuktig och livskraftiga växter.

Man kan även prova att nyttja järnsulfat, ett ämne som säljs i utspädd variant som mossa gti, men risken blir stor att takpannorna missfärgas. Man kan även tvätta taket med högtryckstvätt, men det är även en aning vanskligt då det kan leda till fuktskador innanför pannorna om man inte riktigt vet hur man bör göra.

Alltså ska man fundera på hur man kan avvärja att mossan får fäste på ens tak i första hand. För att bli av med befintlig mossa på tak är det bästa sättet manuell bortplockning.