Bli motiverad och nå målet med Atkinsmetoden

Motivation är nyckeln till att vi lyckas med otaliga åtaganden här i livet. För vissa situationer krävs mer motivation än annars. Att finna motivationen att banta är för flera inte helt lätt trots att viljan finns. Vad gäller Atkinsmetoden så upplevs den för flera rejält krävande och det gäller att vara motiverad för att lyckas med målen.

En otvetydig styrka med Atkinsmetoden är att den är uppdelad i fyra skilda faser och att dessa faser var och en utgör fyra delmål att nå. Att ständigt arbeta mot nya mål är bra för motivationen, och processen mot din idealvikt blir mer påtaglig.

Det finns dessutom tydliga belöningar i de skilda faserna av Atkinsmetoden. Länk till mer atkins Man tillåts nämligen öka sitt kaloriintag med jämna mellanrum. Den mest krävande fasen är ju induktionsfasen men om man går in med rejäl motivation så kommer man lyckas med den. Det är viktigt att hålla ut i induktionsfasen och tänka att den endast pågår under en mycket kort period.

För att ges extra stöd med motivationen rekommenderas att man inleder Atkinsmetoden tillsammans med en god vän. På så sätt kan man alltid uppmuntra varandra. Om ens vän lyckas följa Atkinsmetoden och lyckas klara bra resultat så är det lättare för en själv att upprätthålla samma motivation. Det blir som en subtil tävlingsform som i sin tur höjer motivationen för alla inblandade.

Ett generellt råd för de som tänkt initiera Atkinsmetoden är att påbörja den med full motivation. Det är bättre att dröja och invänta motivationen ifall den skulle saknas. Det finns en risk att man måste göra uppehåll i dieten ifall man går in i den halvt motiverad. Det resulterar oftast i en ond spiral eftersom man måste börja om dieten vilket knappast höjer motivationen.

Det är alltid bra att göra en del övervägningar för sig själv. Man kan till exempel skriva ner vilka fördelar en viktminskning skulle betyda och även om det finns någonting i ens livssituation som talar emot ett påbörjande av dieten. Ifall det visar sig att fördelarna överväger nackdelarna så kommer det kännas mer naturligt samt motiverande att faktiskt justera sin livsstil.

Att ägna sig åt Atkinsmetoden kräver en kontrollerad kosthållning och för att optimera den kontrollen är det viktigt att laga sin egen kost och se till att ha de rätta råvarorna hemma. Det är ett ypperligt tillfälle att lära sig tillaga nya spännande rätter, måltider o.s.v. Inte nog med att det i sig kan vara motiverande så har det i de flesta fall ekonomiska fördelar i hushållet. Att äta mycket ute ger inte enbart sämre kontroll utan i längden dessutom sämre ekonomi.