De fyra faserna

Ett vanligt missförstånd vad gäller Atkinsdieten är att man hela tiden ska hålla ett minimalt lågt intag av kolhydrater. Det är självklart korrekt att man bör äta mer fett, grönsaker samt protein, men det finns alltid en mer eller mindre mängd av kolhydrater som är tillåten i enlighet med dieten beroende på var i dietens olika faser man befinner sig.

Bra atkinssajt

Det är för den skull centralt att räkna intaget av kolhydrater för att inte överskrida den tillåtna mängden. Hur mycket kolhydrater som är tillåtet inom dieten beror på hur långt man tagit sig genom de olika faserna av dieten. Intaget av kolhydrater ökas beroende på vilken fas man befinner sig i. De fyra olika faserna är:

-Induktionsfasen
-Viktminskningsfasen
-Mellanfasen
-Underhållsfasen

I induktionsfasen får man förtära högst 20 gram kolhydrater om dagen. I viktminskningsfasen får man äta 40-60 gram kolhydrater dagligen. Den så kallade mellanfasen är anpassningsbar på så vis att man själv reglerar sitt intag av kolhydraterna. Men över lag äter man mer kolhydrater i mellanfasen än i viktminskningsfasen. Det viktiga är att personligen uppskatta hur mycket kolhydrater kroppen klarar att förtära utan att gå upp i vikt.

När man väl har funnit balans vad gäller kolhydratintaget så har man uppnått underhållsfasen som är meningen att vara en fas som ska vara livet ut. Trots att tanken är god kan det ske att man emellanåt återigen hamnar i gamla mönster med obalanserad vikt. Det är för den skull inte konstigt att växla mellan de skilda faserna under livets gång.