Desinficerad – desinfektion

Handsprit, för desinfektion av händerna, på en sjukhustoalett

Desinfektion är en behandling av lokaler, materiel eller personer med fysikaliska alternativt kemiska medel så att risken för överföring av smitta elimineras. Detta innebär inte att alla mikroorganismer avlägsnats alternativt avdödats, utan att mängden av potentiellt patogena mikroorganismer reducerats så mycket att smittrisken eliminerats. Inom ramen för desinfektion kan också behandling av luft samt vatten för att hindra spridning av smitta anses falla. Desinfektion är det mellersta ledet i triaden rengöring – desinfektion – sterilisering.

Innanmäte

* 1 Historik

* 2 Metoder för desinfektion

* 3 Områden för desinfektion

o 3.1 Livsmedelsproducerande industri

o 3.2 Dagligvaruhandel

o 3.3 Restauranger samt storhushåll

o 3.4 Sjukvårdsinrättningar

o 3.5 Farmaceutisk och biomedicinsk industri

o 3.6 Desinfektion av brunnar, vattenledningar, dricksvattencisterner och simbassänger

o 3.7 Andra yrkesmässiga områden med behov av desinfektion

o 3.8 Desinfektion i hemmen

o 3.9 Huddesinfektion och sårdesinfektion

* 4 Desinfektionsmedel

o 4.1 Krav på desinfektionsmedel

o 4.2 Värmedesinfektion

o 4.3 Kemisk desinfektion

o 4.4 Stråldesinfektion

o 4.5 Desinfektion genom silning

* 5 Typer av desinfektion

* 6 Konklusion

* 7 Se även

* 8 Referenser

Historik

Betydelsen av desinfektion uppmärksammades främst av förlossningsläkaren Ignaz Semmelweiss i Wien 1847, då han var chef för en förlossningsavdelning. Han fann att barnsängsfeber överfördes genom frånvaro av handhygien, och att den avdelning där medicinstudenter arbetade och där man inte tvättade händerna emellan patienterna samt, före allt, mellan obduktioner och patienter, hade mycket hög frekvens av barnsängsfeber medan den avdelning, där barnmorskor, som hade rutinen att tvätta händer, stod för behandlingen hade dramatiskt lägre takt. Fastän mycket entydiga information tog det mycket lång tid att övertyga den konservativa läkarkåren om betydelsen av desinfektion.

Det senaste som hänt inom desinfektionen är att Gert Strand AB introducerat en ny generation desinfektionsmedel som verkar framåt i tiden. Flertal av dessa säljs under namnet Smittstopp.

Metoder för desinfektion

Metoderna för desinfektion är:

* Värmedesinfektion: antingen med torr alternativt våt hetta. Den effektivaste av dem är våt hetta, antingen med varmt vatten eller med ånga. För hushållsändamål kommer i första hand kokning i fråga, medan institutioner använder dedicerade apparater (spoldesinfektorer eller diskdesinfektorer).

* Kemisk desinfektion: med bruk av något lämplig desinfektionsmedel.

* Stråldesinfektion: med joniserande strålning eller med UV-strålning, i första hand för desinfektion av luft och ytor i lokaler men också i viss utsträckning för mindre mängder känsliga ämnen, t ex kryddor för att beskydda mot förruttnelse.

* Filtrering: för behandling av vätskor och gaser, i första hand för hantering av luft.