Föräldrar mer nöjda med enskilt drivna förskolor

Päron gravid i oberoende förskolor är mer nöjda med verksamheten än päron till barn i kommunala förskolor. Det visar en besiktning som Svenskt Näringsliv presenterar idag.

Avans går inte före kvalitet bland enskilt drivna förskolor, hävdar Anders Morin, Svenskt Näringsliv.

I undersökningen tillfrågas omkring 1000 slumpmässig utvalda dagisföräldrar med förskolebarn om bland övrigt personaltäthet, förutsättningar för inlärning samt utveckling samt tillgång på pedagogiskt stoff. I alla undersökta faktorer ger föräldrar till barn i fristående förskolor ett högre betyg till verksamheten än föräldrar till barn i kommunala förskolor.

– Undersökningen visar att förskoleföräldrar generellt sett är mycket nöjda med privat drivna förskolor, säger Anders Morin, chef för välfärdspolitiska frågor på Svenskt Näringsliv.

Skillnaderna är statistiskt säkerställda i nästan alla avseende som undersökts. Även kommunala förskolor tillåts i de majoriteten avseende, men inte alla, goda betyg.

Störst skillnad mellan privat och kommunalt drivna förskolor syns när man frågar om föräldrarna anser att det finns nog med personal vid förskolan. 74 procent av föräldrarna i privat drivna förskolor menar att det finns tillräckligt med anställd medan bara 52 procent av föräldrarna på kommunala förskolor menar det.

– Det stämmer alltså inte att enskilt drivna förskolorna skulle prioritera vinst före kvalitet. Detta blir särskilt explicit när undersökningen visar att päron till barn på privat drivna förskolor är mer nöjda med både personaltäthet och tillgång på pedagogiskt stoff. Undersökningen stärker därmed tesen om att det är genom att tillhandahålla duktig kvalitet som avans är möjligt, uttalar Anders Morin.

Dom privat drivna förskolorna tillåts även avgörande bättre omdömen när det innefatta lärandet. 79 procent av föräldrarna till barn på enskilt drivna förskolor instämmer i påståendet att förskolan ger dom bästa förutsättningarna för inlärning och utveckling, medans 62 procent av föräldrarna till barn på kommunala förskolor instämmer.

Undersökningen är den första som jämför kundnöjdhet emellan privat drivna och allmänt drivna förskolor på riksnivå. Undersökningen, som är utförd av Ipsos, bygger på enkätsvar från cirka 1000 slumpvis utvalda småbarnsföräldrar med förskolebarn.