Fulstopp för alg- samt ta bort mossa

Fulstopp är en förhållandevis ny produkt för alg- samt mossborttagning. Den stora fördelen med Fulstopp i förhållande till många andra produkter är att Fultstopp även funkar preventivt, det vill säga, att Fulstopp motverkar blivande påväxt på i stort sätt alla typer av ytor. Tester har visat att Fulstopp stå sig alger, lavar, mossa, mögel samt svampar i opp till fyra år. Orsaken är att Fulstopp efter behandling lämnar ett ett för ögat ultratunt lager med katjoniska polymer som skyddar mot påväxt i många år framöver.

Den katjoniska ytan som är positivt laddad fungerar på så sätt att inga mikroorganismer kan börja expandera på ytan då de har en negativ laddning. Detta är vad som kallas ett fysikaliskt skydd, det vill säga, inga gifter över huvudtaget. Detta är en fördel när man behandlar ytor som är inomhus, till exempel, badrum, källare samt andra ytor av betong alternativt klädda med kakel, då man genom att inte använda gifter kan genomföra behandlingen också om man har små barn utan att löpa risk för att detta påverkar de där (övrigt än bra då problemet med alger / lavar / mossa / mögel / svampar går bort). Här.

Om man får bekymmer med till exempel mögel så bör man före behandling för bästa resultat ta reda på absolut var man har problem med detta. Det lättaste sättet för exakt mögel är att betala för in en mögelhund som söker genom huset och letar upp alla angrepp. Därefter gör man en mögelsanering med Fulstopp för att få dän alla angrepp. Det kan till en börja verka som lite dyrt att anställa en mögelhund för att avsöka huset, men om problemet är smått omfattande så kommer det betala sig då det är viktigt att få bort allt. Om man inte får bort hela angreppet så kan det fortgå expandera utan att man märker det och i värsta fall så kan det leda till att man måste renovera vilket är långt mycket dyrare än att dyra hyra in en mögelhund.

Fulstopp är enkelt att använda då man blott blandar det med vatten. Proportionerna för att rengöra är en liter Fulstopp blandat med 29 liter vatten. Sedan finns det 2 metoder som man kan använda det på:

Förfarande 1

Man sprutar, penslar, borstar, svampar eller rullar på den utspädda Fulstoppsblandningen på ytan som man vill bearbeta. Sedan lämnar man det att torka samt låter regnet dumpa bort påväxten. Svårare än så är det inte. Det tar ungefär ett år för påväxter på tak att spolas bort helt och 2 till tre år för det att spolas av från fasader.

Metod 2

Man sprutar, penslar, borstar, svampar eller rullar på den utspädda Fulstoppsblandningen på ytan som man vill bearbeta. Sen lämnar man det att torka i åtminstone en dag samt upp till hela fyra veckor. Sen sköljer man av dän alla påväxter med vattenslang. Man kan också använda högtryckstvätt, men inte om det är en träfasad då fukten då kan tränga in i väggen. Till slut lägger man på ett nytt lager med Fulstopp samt låter det torka, detta funkar som det skyddande lagret på ytan.