Goda råd för den som tränar och vill pröva atkinsmetoden

Hur går Atkinsmetoden samt träning ihop egentligen? Ett typiskt missförstånd är att dieten är så energikrävande att det inte finns någon ork över åt träning. Men faktum är att Atkinsdieten bidrar till mer energi än vad många andra dieter beskrivs göra. Visserligen är det allmänt känt att kolhydrater är en bra energikälla i samband med träning, men Atkinsdieten innebär att man i en annan bemärkelse känner sig mer energifylld då man tillåts äta sig mätt. Dock blir fettet ett substitut för kolhydraterna. En del menar emellertid att man blir piggare vid träning när man utesluter kolhydrater samt äter mer fett .

Det är hur som helst betydelsefullt att det inte uppstår kraftiga blodsockersvängningar när man följer Atkinsdieten. Således är det viktigt att följa dieten noggrant eftersom blodsockersvängningar försämrar träning. En framgångsrik träning verkar således gå hand i hand med en i övrigt god motivation att följa dieten. Klicka nu

Det är egentligen personligt huruvida man kan träna lyckat på en kolhydratfattig föda eller inte, men de som äger förutsättningarna kan räkna med sig en träning som är förmånlig energimässigt. Dock ska man beakta att det kan ta lång tid för kroppen att vänja sig gå på fett istället för kolhydrater. Generellt gäller att ju mer otränad man är desto längre tid tar det för kroppen att ställa om sig.

Det har visat sig att just vid styrketräning så är det flera som bygger muskler snabbare med hjälp av reducerad mängd kolhydrater i kosten samt ökad mängd fett. Det gäller därtill att ha en bra balans mellan intaget av protein respektive intaget av fett. Ett kraftigt ökat intag av naturligt animaliskt fett är att föredra.

Den som äter mindre kolhydrater har möjlighet att få en utomordentlig grundkondition. Det har visat sig att personer orkar promenera långa sträckor och ofta när de ägnar sig åt Atkinsdieten, och det utan att tillföra någon extra energi. Det gäller också de som inte motionerat på många år. Däremot kräver löpning mer ork vilket är något som kan bli bättre med större rutin och en mer långtgående process av Atkinsmetoden.

Det är högts personligt när det är lämpligt att bege sig ut på intensivare löprundor. Det verkar som att uthålligheten för de som går på Atkinsdieten blir bättre medan de kortare intensivare inslagen i träningen blir mer påfrestande. Överlag så gäller det att testa sin kropps begränsningar under Atkinsdieten och upptäcka en bra balans i sin träning.

I enlighet med Atkinsdieten är ju alltid ett visst begränsat intag av kolhydrater tillåtet och flera anser att det är optimalt att göra det intaget i förbindelse till sin träning. Hittar man en god jämvikt och lär sig när sin kropp är i störst behov av kolhydratintaget så ger det extra ork åt träningen.