Hundsäkerhet i bil med variocage hundbur som bilbur

MIM Construction AB samt SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut bjöd in anspänning, återförsäljare, försäkringsbolag samt organisationer till SP:s anläggning i Borås därför att framföra den nya metoden för hundbursprovning; SPCT – Safe Pet Crate Test. Metoden är den etta i sitt slag och visar hurdan hundburar påverkar säkerheten för resande och byracka i en trafikolycka.

Hugo Melander av Traffic Safety Research & Engineering AB är expert i ämnet krocksäkerhet samt han presenterade metoden samt bakgrunden till varför den tagits fram.

Forskning pekar på att skador på resande kommer att bli vanligare alldenstund fler samt fler väljer att hava en hundbur i sin automobil. Det går att visa att den ökade användningen av otestade hundburar kommer att leda till svårt skadade passagerare om inte buren av början konstrueras för att inte tränga in i baksätets ryggstöd.

SPCT består av anvisningar om hurdan burarna borde provas då det fortfarande inte finns märklig standarder. Metoden är uppdelad i ett par delar; ena delen är ett kollisionsprov bakifrån och andra delen är ett simulerat Roll-over prov där buren släpps mot en fallplatta av 70 cm höjd.

Metoden utvärderar hur buren påverkar sätesryggen under bakifrånolyckor. Prover har visat att stumma burar absolut alternativt partiell kan prägla igenom sätesryggen och därigenom skada baksätespassagerare seriöst. Det är därför nödvändigt att befästa lagom stora kraftnivåer på sätesryggen. Igenom det simulerade Roll-over provet kontrolleras burens hållfasthet vid andra kollisionsriktningar därför att säkerställa att hunden inte kastas ur buren samt bilen under kollisionen därtill att buren inte faller isär och skadar hunden.

Ett kollisionsprov med bur uppvisades i krocklaboratoriet på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Anders Flogård, krockexpert på MIM Construction AB sa i krocklaboratoriet; “Provet, som är över på ett stund, visar hurdan enormt besvärligt det är att begripa hurdan våldsamt förloppet är! En vanlig hundbur som tränger in i ryggstödet kan enkel döda baksätespassagerarna!”

Mer info om variocage hundbur finns på hundburen.com. Variocage hundburssortiment finns på Nätet.