Hushåll med bunt belåningsgrad har lägre del rörlig bolåneränta

Hem med bunt belåningsgrad har i lägre extension valt flexibel bolåneränta och de svenska hushållen oroar sig i liten utsträckning för sin bolånesituation. Det konstateras i en redogörelse som Hans Lind och Maria Kulander på KTH har tagit fram på uppdrag av Mäklarsamfundet, Statens bostadskreditnämnd, Nordea samt Bluestep bostadslån. Studien genomfördes under våren 2009 samt bygger på knappt 400 villaköpares attityd till sitt boende. Enkäten vände sig till hem i Stockholmsregionen som köpt sitt hus under perioden januari-maj 2008.

Rapporten undersöker bland övrigt sambandet emellan hög belåningsgrad och rörlig kontra fast ränta. Rapporten kommer fram till att hem med bunt belåningsgrad i lägre utsträckning har valt flexibel bolåneränta. Drygt 40 procent av de högt belånade hushållen angav att de hade mer än 80 procent av sina bolån med flexibel ränta. I den totala gruppen var analog siffra 52 procent.

Vidare visar rapporten att endast 2 procent av de tillfrågade känner stor bävan för sina boendekostnader, 13 procent hade viss bävan, medans 85 procent inte oroade sig alls. En acceptabel definition är att inkomstnivån varit relativ kraftig bland de hushåll som köpt under den aktuella tiden.

Igenom rapporten belades även en rad andra information, bland annat att den klassiska villaköparen är en barnfamilj med två barn. Vidare uppgav majoriteten, 55 procent att de före köpet av villan sålt en bostadsrätt.

* – Undersökningen är intressant ur flera aspekter. Vi var intresserade av att granska om det finns skillnader emellan olika grupper, till exempel beroende på inkomst, om man redan tidigare ägt en bostad eller beroende på hur mycket man lånat, säger Claudia Wörmann, analysansvarig på Mäklarsamfundet.

Övriga slutsatser i rapporten

* Stora skillnader i hurdan man amorterade. 60 procent av de svarande amorterade ingenting.

* Den genomsnittliga belåningsgraden var 63 procent.

* Hälften hade hela lånet med rörlig ränta samt 14 procent hade allt bundet.

* De med bunt belåningsgrad hade en lägre del med rörlig ränta.

* 54 procent av de svarande uppgav att medias nyhetsrapportering var ganska viktigt i hushållets influens till beslutet av hurdan man tecknade sitt kredit.

* Den typiska husköparen var en stam där de vuxna var över 30 år med ett eller två barn under 18 år.

Inlägg: allt fler blir missnöjda med bankerna samt detta har gett en ytterligare lånemarknad med högre duglighet samt högre räntor. En kund till marknadsledaren på denna handelsplats är så nöjd att han nu på lanapengarse.se rekommenderar folks som vill låna vilket ökar deras chanser att låna.