Hushåll med hög belåningsgrad har lägre del flexibel bolåneränta

Hem med hög belåningsgrad har i lägre utsträckning valt rörlig bolåneränta och de svenska hushållen oroar sig i liten extension för sin bolånesituation. Det konstateras i en redogörelse som Hans Lind och Maria Kulander på KTH har tagit fram på uppdrag av Mäklarsamfundet, Statens bostadskreditnämnd, Nordea samt Bluestep bostadslån . Studien genomfördes under våren 2009 och bygger på knappt 400 villaköpares attityd till sitt boende. Enkäten vände sig till hushåll i Stockholmsregionen som köpt sitt hus under perioden januari-maj 2008.

Rapporten undersöker bland annat sambandet emellan stor belåningsgrad samt flexibel kontra fixerad ränta. Rapporten kommer fram till att hem med hög belåningsgrad i lägre extension har valt flexibel bolåneränta. Drygt 40 procent av de ljudlig belånade hushållen angav att de hade mer än 80 procent av sina bolån med rörlig ränta. I den totala gruppen var analog nummer 52 procent.

Vidare visar rapporten att endast 2 procent av de tillfrågade känner enorm oro för sina boendekostnader, 13 procent hade viss oro, medans 85 procent inte oroade sig alls. En rimlig definition är att inkomstnivån varit relativ hög bland de hem som köpt under den aktuella tiden.

Igenom rapporten belades även en rad andra information, bland annat att den klassiska villaköparen är en barnfamilj med två barn. Vidare uppgav majoriteten, 55 procent att de före köpet av villan sålt en bostadsrätt.

* – Undersökningen är intressant ur flertal aspekter. Vi var intresserade av att ta reda på om det finns skillnader emellan olika grupper, exempelvis beroende på inkomst, om man redan tidigare ägt en bostad eller beroende på hur mycket man lånat, säger Claudia Wörmann, analysansvarig på Mäklarsamfundet.

Övriga slutsatser i rapporten

* Stora skillnader i hur man amorterade. 60 procent av de svarande amorterade inget.

* Den genomsnittliga belåningsgraden var 63 procent.

* Hälften hade hela lånet med rörlig ränta samt 14 procent hade allt bundet.

* De med hög belåningsgrad hade en lägre del med flexibel ränta.

* 54 procent av de svarande uppgav att medias nyhetsrapportering var ganska viktigt i hushållets influens till beslutet av hurdan man tecknade sitt lån.

* Den typiska husköparen var en stam där de vuxna var över 30 år med ett eller två barn under 18 år.

Inlägg: allt fler blir missnöjda med bankerna och detta har gett en ytterligare lånemarknad med högre duglighet och högre räntor. En kund till marknadsledaren på denna handelsplats är så belåten att han nu på lanapengarse.se rekommenderar folks som vill låna vilket ökar deras chanser att låna.