Induktionsfasen – den tuffaste samt första fasen Atkinsmetoden

Den första fasen av de fyra inom Atkinsdieten har som primärt syfte att försätta kroppen i ketos. För uppnå detta tillstånd måste man i induktionsfasen reducera kolhydratintaget till 20 gram om dagen. Dock är det tillåtet att äta obegränsade mängder av till exempel kött, fisk, ost, ägg samt vissa vegetabilier. En generell regel är dock att grönsakerna helst ska vara gröna till färgen och inte växa under marken. Övriga vegetabilier brukar bestå av en högre kolhydrathalt.

På det stora hela ska potatis, pasta, ris, socker, mjölk, bönor och likande kost tas bort ur kosten. Det är även viktigt att undvika alkohol helt å hållet i induktionsfasen, och kaffe samt te ska begränsas p.g.a. förekomsten av koffein.

Induktionsfasen är tänkt att vara över kvickt om allting går som tänkt. Det handlar om ungefär 14 dagar till dess bantaren förlorat ca 10 % av sin övervikt. För vissa varar dock induktionsfasen både kortare och längre än 14 dagar. Klicka här för mer info Notera att längre induktionsfas än 14 dagar kan vara påfrestande för kroppen och innebära risker. Vid en dylik situation bör man alltid rådfråga en doktor.

Som komplement till kosten rekommenderas att man motionerar och att man dagligen intar multivitamintabletter. Vad gäller multivitamintabletter så är det mest en säkerhetsåtgärd med tanke på at kosten kan komma att växla kraftigt under induktionsfasen. I induktionsfasen kan för övrigt de som tycker om ost dra nytta av fördelen att dagligen förtära upp till 110 gram hårdost.

Det har uppmärksammats bland flera att man kan få illa andedräkt av en lyckad induktionsfas. Andedräkten ges då en prägel av ammoniak, men vilket enligt Atkins är ett bra tecken på att kroppen befinner sig i den optimala processen av fettförbränning, d.v.s. ketos. Andedräkten tenderar i regel bli bättre när man lämnar induktionsfasen för efterträdande skede i Atkinsdieten.

Ett vanligt missförstånd gällande induktionsfasen är att den skulle utgöra hela Atkinsdieten. Det vore en alltför sträng och extrem diet som skulle vara oerhört mödosam för kroppen under lång sikt. Visserligen måste man förvänta att påbörjandet av Atkinsdieten är extrem men det är dock en övergående men viktig åtgärd för att kraftfullt stimulera kroppens ämnesomsättning. Att försätta kroppen i ketos är i särklass den mest effektiva metoden för att raskt komma igång med sin bantning.

Under induktionsfasen är det viktigt att äta regelbundet. Som mest kan man intaga sex måltider per dag och som minst tre måltider. Huvudsaken är att det inte går mer än sex timmar emellan måltiderna. Men med tanke på att aptiten minskar under Atkinsdieten så måste man gradvis korrigera sina måltider.

Det är oerhört viktigt att dricka mycket med vatten i induktionsfasen med tanke på att kroppen kräver mer vatten än normalt. En vanlig bieffekt av att försätta sin kropp i ketos är förstoppning, vilket effektivt motverkas genom att inta rikligt med vätska. Självfallet är inte vilken vätska som helst att föredra. Speciellt kan nämnas att konstgjorda sötningsmedel bör användas väldigt sparsamt eller i bästa fall undvikas helt.