Med en atomklocka har man alltid exakt koll på tiden

En atomklocka är den mest pålitliga tidsmätaren man någonsin kan gå efter. Den kan avsända ut radiovågor till andra klockor runt om i världen och därmed se till att de evig stå sig tiden utan att man behöver placera de där, sommar- som vintertid.

Tid är ett relativt term, uppfunnet av människan. Det är ett enormt fängslande ämne och kan få det att svindla i en om man tänker på det nog länge. Allt i vår livsstil bestäms av tiden, när vi sover, är vakna, hur vi växer, äter, acceptera allt som handlar om hur vi för våra liv – samt givetvis vår död. Utan tid skulle samhället som vi känner det fullständigt kollapsa.

Det finns med andra system som vi människor använder mycket, som metersystemet för att jämföra avstånd, samt voltsystemet som mäter elektricitet. Båda dessa system är uppbyggda på tidräkning. En meter beräknas t ex på den sträcka som ljus färdas i vakuum på 1/299792458 sekund. Utan absolut sekunduträkning skulle man alltså inte kunna ha ett fixerad mått för vårt metersystem. Då metersystemet kom till i slutet av 1700-talet räknades det förstås ut avvikande. Emedan var det måttet emellan ekvatorn och nordpolen delat på 10 miljoner samt måttet var betydligt mindre exakt.

Det finns annorlunda fason att räkna tid på, en sekund är samma sak som ett medellångt soldygn delat på 86400. Ett atomur mäter en sekund genom svängningsfrekvensen av atomen Cesium 133. Denna frekvens är konstant så beräkningen är väldigt exakt. En vanlig atomklocka sägs hava en felmarginal på en sekund per 100 000 år, medans det också finns superatomur som används mycket i enormt ansträngande kontext samt vars felmarginal är en sekund per tiotals miljoner år. Det är en ganska briljant evolution från hurdan man med assistans av solklockor brukade avgöra tiden för blott några århundraden sedan.

År 1949 byggdes den första atomklockan i USA. Den var inte lika genuin som de atomur vi tittar på idag, men banade vägen för den fantastiska teknologi vi tittar på i dagens atomklockor. Dock började tanken på atommätt tid ta form redan under 1800-talet.

Under en vanlig människas levnadstid, samt under alla hans påföljande arvingars, kommer nämligen ett atomur alltid att klaffa. I professionella sammanhang och för att hålla internationell tid kontinuerlig används med atomklockor emedan det är det överlägset säkraste sättet av alla att bestämma tid.

Det finns radioklockor som ställs efter centrala atomklockor igenom radiovågor. Dessa är lätta att erhålla tag på samt en fängslande typ av ur att ha hemma på väggen. Vissa av dessa har därjämte extrafunktioner som t ex visning av temperatur. De finns emellertid i många olika former, som t ex fasad klocka, bordsur och digital ur. Har man en dylik hemma så behöver man aldrig mer oroa sig därför att inte ha check på tiden.

Istället för att anskaffa en egen atomklocka för en svindlande summa pengar, kan man istället införskaffa en radioklocka som styrs av stora atomur genom radiovågor. Idag man finna denna art av klockor online. Ideligen styrs de via en atomklocka i Tyskland, vilket ligger lagom nära oss i Sverige.