Mögel i huset – ett vanligt problem

Mögel i hus

Det är inte speciellt trevligt när mögel angriper ens hus. Tack och lov är det möjligt att bli av med det. Husmögel angriper ofta undermåligt ventilerade utrymmen där det förekommer fukt. Fukt är nämligen avgörande för att mögel och annan mikrobiell påväxt så som bakterier ska växa till sig.

Man upptäcker oftast möglet genom att man känner en illa lukt när man kommer innanför dörren. Denna lukt kommer från lättflyktiga organiska gaser som svampen avger. Efter ett tag i miljön kommer man vänja sig och upphöra uppleva lukten. Det är således inte alltid lätt att känna mögeldoften i ett hus där man vistas väldigt mycket.

Den dåliga lukten kommer krypande tillsammans med karakteristiska mögelfläckar och kanske också fuktfläckar, med tanke på att dessa två fenomen helst kommer efter varandra – fukt leder till mögel.

Mögel, oavsett om det är husmögel, svartmögel eller av någon annan typ, trivs i fuktig miljö där det får expandera ostört. Sådana platser är till exempel badrum, källare och vindar. Flera hus har drabbats av mögel på senare år. Det har sin grund i skilda förändringar som har blivit av sedan huset byggdes, för ofta rör det sig om hus som har en del år på nacken. Mer detaljer: På den här sajten

Det kan vara att man har ersatt värmekällan från oljepanna och därmed gjort så att vissa delar av huset inte värms upp lika rejält som tidigare, till exempel källare. En annan orsak till den ökade förekomsten av mögel i hus är att flera hus inte var ordentligt isolerade när de byggdes – man eldade med hjälp av olja eller liknande för värmen och att huset var isolerat medförde att det blev en luftgenomströmning.

När man sedan ska renovera det gamla, energislukande huset till att bli en aning mer klimatsmart väljer man att tilläggsisolera. Ofta utförs detta så bra att det inte uppstår någon luftgenomströmning alls – vilket också är meningen när man isolerar. Men ihop med ändringen av uppvärmning och därmed hur varmt det är på olika platser i huset åstadkommer så att det inte blir samma luftgenomströmning.

En försämrad luftgenomströmning ger en försämrad lufttillförsel vilket medför så att fukten stannar kvar. Möglet kan växa till sig ifred. Följaktligen är det av stor vikt att man, när man upptäcker att huset har drabbats av husmögel, går igenom ventilation och även dränering utanför huset om det rör sig om mögel i källaren eller i husgrunden. För att få en bättre dränering ska man ta bort alla växter och all jord runt husknutarna samt ersätta det med väldränerande material.

För att få undan husmögel ska man först ta reda på hur mycket av huset som är drabbat. Man kan då ta hjälp av en mögeltekniker som använder sig av en så kallad mögelhund, en tränad hund som känner igen och markerar mögel.

Det bästa sättet att helt bli av med mögel och även de hälsovådliga mögelsporerna och mykotoxinerna är att avlägsna allt det angripna materialet och byta ut det. Ifall man har större mögelskador, så att man inte alls kan bo i huset förrän sanering har genomförts kan man erhålla statlig finansiell hjälp. Man ska då höra av sig till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i sin kommun som handlägger sådana ärenden.

Men mögel i hus kan alltså undvikas, ifall man renoverar samt bygger på rätt vis! Helst också skyddar med Tvärstopp eller Fulstopp innan något sker.