NCC anlägger tjogo kilometer vattenledningar i Svedala kommu

NCC Construction Sverige anlägger ett par mil nya ledningar för dricksvatten mellan Staffanstorp och Svedala vattenverk i Skåne. Utbyggnaden görs därför att trygga vattentillförseln för befintliga, men även nya hem i framförallt Svedala kommun. Uppdragsgivare är Sydvatten AB och ordern är tillsammans värd lite mer än 57 MSEK.

Nya ledningar för dricksvatten till Eksholm och Nevishög i Svedala kommun ökar kapaciteten samt tryggar behovet av dricksvatten.

– Vi planerar att placera ett par mil ledning på tre månader. För att hålla tidplanen jobbar vi två skift och kan placera 300 meter rör per dygn, vilket är mycket. Rören är dimensionerade för att klara blivande behov, säger Christer Stenson, entreprenadchef, NCC Construction, distrikt Syd.

För att förbättra trycket i kranarna bygger NCC även ett par så kallade tryckstegringsstationer i Eksholm samt Holmeja.

– Svedala samhälle ansluts till Sydvattens nät för att befästa vattenförsörjningen för framtiden. Idag får Svedala samhälle sitt dricksvatten av egna vattentäkter, men samhällena växer typ deras behov av diväteoxid, uttalar Jakob Schuster, projektledare på Sydvatten.

Det kommunägda företaget Sydvatten AB producerar dricksvatten till 800 000 människor och 15 kommuner i Skåne. Vattnet kommer från insjöarna Bolmen samt Vombsjön.

Ordersumman på drygt 57 MSEK är två sammanlagda order där Nevishög–Eksholm är värd lite mer än 39,5 MSEK och Eksholm – Svedala föga 18 MSEK. Arbetet beräknas klart till årsskiftet 2010/11. Alltsammans sysselsätts 60 personer varav 25 är NCC-anställda.

För fler frågor, vänligen kontakta:

Christer Stenson, entreprenadchef, NCC Construction, region Söder, tfn 040-31 73 16

Lena Fridholm, informationschef, NCC Construction, region Söder, tfn 036-30 16 08 alternativt 070-360 37 16.

NCC:s presstelefon: 08-585 519 00

Alla NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se

NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads samt NCC Boende.

2009 hade NCC i Sverige en omsättning på knappt 29 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, byrå, vägar, anläggningar samt återstående infrastruktur i Sverige.

Man kan beskåda vattenledningarna av Svarvaregatan 1 i Svedala i Svedala, det är Husbilsspecialistens byggnad som är till salu i Svedala.