Ny antibakteriell handtvål fortsätter skydda mot svininfluensan H1N1 efter handtvätt

Vanilj kaffearom

Smittstopp Antibakteriell Handtvål är den första i den nya generationen desinficerande handtvålar som fortsätter skydda mot smitta efter handtvätt.

Smittstopp Antibakteriell handtvål decinficerar händerna vid handtvätt. När man torkat händerna med papper (handdukar är stora smittspridare, borde plockas bort under pandemin) alternativt låtit händerna lufttorka så finns det kvar en molekyltunn film av hudvänlig katjonisk polymer.

Katjonisk polymer är positivt laddad, svininfluensavirus A H1N1 är negativt laddade, fastnar på ytan paralyseras samt dör.

Skyddet sitter kvar tills det svettas alternativt nöts bort, upp till ett par timmar.

Något längre beskydd ger Smittstopp Handdesinfektion, det blir en en aning tjockare film kvar då man inte torkar av alternativt sköljer rent som vid handtvätt ,man lufttorkar alltid händerna när man använder Smittstopp handdesinfektion. Ett beskydd opp till flertal timmar.

Smittstopp Antibakteriell Handtvål för handtvätt togs från begynnelsen fram för att användas tillsammans med Smittstopp Ytor mot sjukhussjukan MRSA, multiresistenta bakterier MRB med mera som sprids i våra sjukhus. Tanken var att man på sjukhusen blott skulle tarva byta ut preparat samt utan extra arbetskostnader för städning drastiskt reducera smittspridningen. För detta utvecklades en följd produkter.

Smittstopp Ytor skyddar ytor upp till flertal år. Detta är en desinficerande rengöringsspray med efterskydd av katjonisk polymer. Det är inte äktenskaplig utan svaga elektriska laddningar, som en magnet, laddningarna upphör aldrig. Skyddet sitter kvar till det nöts bort, blir täckt av smuts alternativt neutraliseras av märklig ämnen.

Sjukshuset behöver bara byta ut ut nuvarande rengöringsspray mot Smittstopp – ingen extra arbetskostnad. Sjukhuset antagligen får städfirman att begå detta gratis för städpersonalen kommer att avbryta smittas av vanliga bakterier och virus (salmonella, influensa) vid toastädningar, mindre personalbortvaro för städfirman.

Smittstopp Antibakteriell Handtvål utvecklades därför att; om tvättställ på toaletter är skyddade med Smittstopp Ytor samt man använder vanlig (anjonisk/negativt laddat) tvål så neutraliseras (det katjoniska/positivt laddade) eller försvagas antagligen skyddet på kranar samt vask på de fläckar tvållöddret möte.

Alla normala tvålar och rengöringsmedel är anjoniska. Smittstopp Antibakteriell Handtvål är katjonisk och en syntetisk tvål. Samtidigt som handtvålen dödar smitta på den som tvättar händerna samt sätter ett efterskydd på händerna – så kvarstannar smittskyddet från Smittstopp Ytor på vasken samt kranarna ehuru det kommer handtvål på de där.

Smittstopp Handdesinfektion utvecklades för att ge längsta möjliga efterskydd på sker samt är idag den sluta handdesinfektionen med efterskydd.

Sug på våra produkter är diger samt det har vi varit förberedda på. Vi har bunkrat opp stora mängder katjonisk polymer och andra ingredienser och även lagt beställningar framåt i tiden.

Emellertid har vi ställts inför ett oväntat bekymmer. Pga pandemin hinner inte flasktillverkarna med. Beställningar på 500 ml PET pharmaflaskor är gjorda hos 2 annorlunda fabrikant men båda är försenade. Får vi inte flaskor inom ett litet antal veckor så tillåts vi prova hitta en annan, kanske inte detsamma snygg flaska. Lyckas inte detta kanske vi inte kan leverera, säger Gert Strand, direktör på Gert Strand AB.

Alla produkter som visas i webbutiken allt-fraktfritt.com kan vi effektuera och vi gör allting vi kan för att erhålla fler flaskor före befintligt lager tar final. Mer info finns på Newsdesk.