Ny finnurlig innovation kan sätta stopp för spridning av sjukhussjukan genom ytor

Smittstopp är ett bakteriedödande rengöringsmedel på sprayflaska. Smittstopp är direktdödande för MRSA sjukshussjukan. Man sprayar på och torkar av – klart.

När ytan är avtorkad har den en ultratunn hinna av plus laddad polymer (katjonisk polymer, en vattenlöslig plast). Denna osynliga hinna skyddar i åratal igenom sin positiva laddning. Ommeticillinresistenta stafylokocker är en variant av bakterien Staphylococcus aureus som förvärvat motstånd mot meticillin samt penicilliner i gruppen isoxazolylpenicilliner (sista chansen antibiotika) hamnar på ytan så dör det – för alla smittämne, bakterier och mikroorganismer är negativt laddade. Smittspridningen stoppas.

Detta skapar unika möjligheter att stoppa smittspridning emellan anställda på arbetsplatser och på offentliga platser. Ytan är absolut giftfri och polymeren är certifierad för kontakt med livsmedel.

Smitta kan genom luften hamna på en yta – t ex på utsidan av en skyddsmask. Sedan tar bäraren av sig masken därför att röka alternativt förtära en hamburgare och får genom fingrarna i sig smittan. Eller sprider det fortsättningsvis till en telefon, strömbrytare alternativt annan area så att fler smittas.

På arbetplatser kan man behandla telefoner, alla ytor man rör vid inne på toaletter, alla dörrhandtag, alla ytor i kök och matsalar samt avblåsa all smittspridning via ytor.

Smittstopp tillverkas av Gert Strand AB i Svedala och är baserat på ny svensk teknik, katjonisk (bra laddad) polymer.

Smittstopp utvecklades från begynnelsen därför att på ett billigt bekämpa spridningen av sjukhussjukan. Ideén var att städpersonalen på lasarett blott skulle byta ut sina nuvarande rengöringsmedel mot Smittstopp. För nästan ingen extra kostnad alls skulle smittspridning från utsatta ytor på toaletter samt dörrvred stoppas.

Någon marketing har inte gjorts så produkten borde vara okänd likväl kommer det allaredan beställningar, uttalar Gert Strand. Så vi tror på en stor sug om några månader och har laddat opp med råvaror för enorm tillverkning.

Intresset för den nya tekniken – som även fungerar som skydd mot stafylokocker, listeria, svampar samt påväxter – är stort och flertal produkter är allaredan lancerade (Fulstopp, Tvärstopp m fl) samt mer är under utveckling.

För fler fakta: Newsdesk