Vad händer när ID-kaparen åker fast?

Lätt att komma undan

Tyvärr är det så att ID-kaparna är så pass skickliga så de undviker att åka dit. Det är ständigt ett spel bland kaparna och de som har i uppdrag att stoppa dem att ligga steget före och som det ser ut för tillfället så är det dessvärre ID-kaparna som leder.

I boken förekommer en och bra checklista. Boken finns som e-bok på biblioteken samt kan inhandlas på allt-fraktfritt.se. Klicka på boken för mer info.
Klicka här omgående för mer detaljer

ID-kapning genomförs lätt, omedelbart och fullständigt anonymt genom nätet och att länsa någons brevlåda är i själva verket en mycket enkel sak som inte väcker speciellt mycket misstänksamhet – såvida det inte är ett i området välkänt problem.

Milda straff

I relation till vad en ID-kapare kan ställa till med anser många idag, även de som själva arbetar inom rättsväsendet, att de straff som finns är för milda, och det i kombination med att risken för att åka fast är så pass liten gör att ID-kapning är ett problem som ökar i rasande fart. Flera hundra fall av bedrägerier anmäls till svenska myndigheter var dag och av dessa är fler än hälften relaterade till ID-kapning. På polisen säger man att man har för ambition att arbeta både offensivt och förebyggande för att avstyra ID-kaparnas framfart.

Redan kriminella blir ID-kapare

Ett enormt problem är att personer som redan rör sig i kriminella kretsar går över till ID-kapning därför att få sina snabba pengar, och en stor del av anledningen är just därför att straffen för dessa brott är mildare än straffen för många andra brott. Dessutom ger brott genom ID-kapning vanligtvis stora summor pengar för förhållandevis liten uppoffring. Att skärpa straffen finns självklart på tapeten, men det är en procedur som tar lång tid.

ID-kapning är ett brott som klassificeras inom lagen om bedrägerier. Det finns här tre olika kategorier:

1. Bedrägeri
2. Bedrägligt beteende
3. Grovt bedrägeri

Bedrägeri

Brott som begås och benämns bedrägeri regleras av Brottsbalken 9 kap. 1§. Döms man inom denna brottskategori kan man dömas till högst två års fängelse. Många allvarligare fall av ID-kapning döms i denna kategori vilket vanligtvis inte leder till värre konsekvenser än korta fängelsestraff för brottslingen.

Bedrägligt beteende

Bedrägligt beteende är en kategori under bedrägeribrott och finns i Brottsbalken 9 kap 2§. Att dömas för bedrägligt beteende är snäppet mildare än bedrägeri. Den som döms för bedrägligt beteende, vilket är fallet i ett flertal ID-kapningsfall, döms till böter alternativt högst sex månader i fängelse.

Grovt bedrägeri

Om man åker fast för omfattande bedrägeriverksamhet kan man dömas med hänseende till Brottsbalken kap 9 3§ – grovt bedrägeri. Den som döms för grovt bedrägeri kan få mellan sex månader och sex år i fängelse. Har man “missbrukat allmänt förtroende eller begagnat falsk handling alternativt vilseledande bokföring (…)” så gör man sig enligt Brottsbalken kap 9 3§ skyldig till just grovt bedrägeri. Otroligt få fall döms till maxstraffet för bedrägeri.