Varaktig behållning av idealvikten i underhållsfasen

Den fas som är tänkt att vara bestående hela livet i enlighet med Atkinsmetoden kallas för underhållsfasen. Den som är i underhållsfasen ska ha möjlighet att parera eventuella viktsviktningar genom att justera med mer eller mindre kolhydrater i sin föda. Det kräver sinne för precision vilket man förväntas ha utvecklats och lärt sig kontrollera under de föregående faserna.

I underhållsfasen är det betydelsefullt att välja kost med ett lågt GI-värde därför att kroppens process av bearbetning ska bli så låg som möjligt. I de föregående faserna hålls ju dock ett helt annat tempo vad beträffar kroppens bearbetning.

Underhållsfasen kräver mycket disciplin. Eftersom livet överlag har sina upp- och nergångar så kan våra förutsättningar för att upprätthålla vår ideala vikt ändras. Till exempel kan mental ohälsa påverka hur vi tar hand om våra kroppar. Ifall vikten börjar öka igen så har bantaren självklart möjlighet att börja om med induktionsfasen återigen, vilket inte är alldeles ovanligt. Underhållsfasen innebär nya kostvanor som de föregående faserna måste lära kroppen att godta.

Många tror att underhållsfasen begränsar frosseri och njutning av viss föda helt å hållet. Det är inte sant då Atkinsdieten i underhållsfasen ger svängrum för människor att unna sig godsaker, men givetvis är det på bekostnad av att man ska kunna avvärja viktsviktningar. Bra sajt Faktum är att man redan i de tidigare faserna kan unna sig en del godsaker som man föredrar, men i underhållsfasen måste man ha lärt sig sin kropps exakta begränsningar för att ha möjlighet att bevara en bestående idealvikt.

Atkins förespråkar dessutom träning som en parallell process för de som befinner sig i underhållsfasen.