Vid bekymmer med astma kan en luftrenare vara ett effektivt hjälpmedel

Personer som lider av sjukdomen astma kan få en bekvämare inomhusklimat att leva i med assistans av en luftrenare.

Astma är en sjukdom som är i luftvägarna hos en person och gör det svårt för den drabbade att andas. Orsaken till sjukdomen är en inflammation som man får i luftrören.

Hos barn som har sjukdomen är det vanligt att astman beror på en allergi de har mot t.ex. pollen, kvalster och pälsdjur. Hos äldre kan det handla om t.ex. tobaksrök samt parfymer.

För både barn samt äldre kan det underlätta att hava en luftrenare i hemmet, på jobbet eller i klassrummet som rensar luften ifrån de föroreningar som påverkar exakt de där.

Det finns flera olika luftrenare att välja bland samt de har olika funktioner i olika användningsområden. Det handlar om att finna den som matchar just din situation.

Luftrenare är effektiva när det handlar om att rensa luften från t.ex. dålig lukt, tobaksrök samt andra partiklar som kan förvärra ens respiration.

En luftbehandling är viktig, speciellt i ens hemmiljö, där man spenderar mycket av sin tid. Även om du inte kan se det som flyger runt i luften omkring dig, betyder det inte att de oönskade föroreningarna inte har en negativ effekt på den som andas in dem.

När du letar efter en luftrenare för t.ex. hemmet, finns det en del saker som man kan kolla efter:

Undersök t.ex. om den luftrenare som du är intresserad av kan rensa dän exakt de ämnen som du inte vill ha i din luft, såsom smittämne, tobaksrök, pollen, bakterier eller bristfällig arom.

Olika luftrenare som finns tillgängliga ute på marknaden:

Luftrenare som använder sig utav jonisator teknik är väldigt praktiskt när man vill rensa bort olika partiklar i luften. Denna art av luftrenare är även väldigt praktiskt mot små partiklar som kan vara lite svårare att få tag i. En jonisator fungerar genom att den släpper ut joner i luften. Jonerna sprider sig och dra till sig olika partiklar. När en partikel fäster sig till en jon kommer den att byta sin laddning vilket i sin tur gör så att andra partiklar vill boja sig på den. Och när det har fästs förbund tillräckligt många partiklar, så kommer den att bli så krävande att den faller direkt ner på golvet och andra platser runt om i rummet. Detta gör det enkelt för en att bara inträda och damma bort de där.

Luftrenare som arbetar med ett hepafilter är bäst i test när det handlar om att uppsnappa alla sorters partiklar i ett rum, ca 99.9 % av de som flyger runt. HEPA filter står för High efficiency particulate air filter och utvecklades först i USA för att bekämpa luftburna radioaktiva ämnen från att de skulle spridas vidare. Ett hepa filter utgör utav fibrer som ligger tät intill varan, slutlig i en luftrenare. De tar hand om luftfiltreringen av den luften som inte tidigare har hanteras och jobbar med att uppsnappa de sista partiklarna.

För de som lider av astma finns det valet av en luftrenare som kan rensa luften och göra det enklare att andas i ditt eget bo.