Är det dags att tvätta bort alger samt mögel?

Möjligtvis kommer de flesta ägarna till hus någon gång vara i behov av att genomföra en tvätt av både alger samt mögel på huset. Det finns en massa skilda metoder och flera hävdar att det finns lika många metoder som det finns besvär med alger och mögel.

Först och främst måste man dock identifiera ett eventuellt alg- eller mögelangrepp. Det gör man lättast med hjälp av att börja söka på de punkter där dessa angrepp mestadels, eller lättast, bildas. Det brukar vara källare och badrum samt andra utrymmen med dålig dränering, där det förekommer betong som har påväxt eller finns täckt eller bakom en installation av kakel. Vill Du veta mer Klicka Här.

Man kan som amatör identifiera ett alg- eller mögelangrepp p.g.a. dess rätt så unkna och dåliga lukt. Man måste så fort man får reda på ett sådant angrepp se till att gå till botten med det. Dessa angrepp är lite som bekymmer med bilen, ju längre tid det går till man åtgärdar problemet, ju mer kommer det att kosta att renovera det, och kostnaden ökar exponentiellt med tiden.

Man kan, därför att försäkra sig att man faktiskt har ett bekymmer, ta in en mögelhund som sedan söker igenom huset och indikerar exakt var man har problem med mögel. När man väl planlagt samtliga angrepp i sitt hus bör man påbörja sin alg- och mögelsanering så snart som möjligt. Beroende på hur allvarligt angreppet är kan man antingen utföra det själv (vid mindre samt ytligare angrepp), eller välja att hyra in en professionell saneringsfirma som till exempel Anticimex eller liknande. Kostnaden att hyra in en professionell firma är ganska hög, men ifall angreppet har gått på djupet är det bättre att hyra in proffs som tar hand om problemet helt och hållet, jag gör igen referens till kostnaden vid problem med bilen.

Det finns en rad med diverse rengöringsmedel som man kan använda för att utföra sin alg och mögeltvätt och det är rejäl skillnad på kostnaden för att inhandla dessa rengöringsmedel. Det kan börja på bara några kronor per liter och ända upp till flera hundra kronor per liter. Och det behöver inte alltid vara det dyraste som är det främsta.

I en granskning som Folksam nyligen med många av marknadens ledande rengöringsmedel mot alger och mögel så visade det sig att ingen av rengöringsmedlen verkligen lämnade den tvättade ytan fullständigt mögelfri efter ett år. Och det mest iögonfallande var nog att det som slog de flesta av de övriga rengöringsmedlen var en blandning av Yes diskmedel och vatten. I och för sig lämnar denna blandning fortfarande lindrigare påväxt av mögel efter ett år, men gentemot många andra rengöringsmedel så var det ett mycket bra resultat. Väldigt få andra rengöringsmedel lyckades faktiskt klara ett så pass bra resultat, och ingen av de rengöringsmedel som vara bättre lyckades helt ta bort all antydan till påväxt av mögel.

Det går alltså att genomföra en alg och mögeltvätt till en relativt låg kostnad, bara ett par få kronor per liter, med vanligt diskmedel.