Är e- cigarett skadligt eller är det en livräddare?

I samhällsdebatten hör man från tid till annan att e-cigg är lika skadliga som gamla typen av tobakscigg. Så är ej fallet. En e–cigarett är inta alls så skadlig som en cigg innehållandes tjära. Huruvida e- cigg är skadligt är alltså icke viktigt om vi jämföra med vanliga cigaretter.

tjacka

Nu är det förstås så att det kan finnas el-cigg hälsorisker och det speciellt om vi använder sig av en variant som inte är godkänd i Sverige. Om man ej handlar e- cigarett som saknar nikotin så ska du tänka på viktiga e–cigaretter fakta som att du kan bliva beroende och därmed inte någonsin komma från användningen, vilket icke kan ses som så positivt.

Det är e-juicen som är skillnaden mellan e- cigaretter som saknar nikotin och dom med.

Differensen är enorm på e- cigaretter som saknar nikotin och dom med. I Sverige så kan vi enkom tjacka den typ som är utan och då behöver man ej bekymra dig för e- cigarett biverkningar som att bli beroende. Var försiktig då du hanterar elektronisk utrustning som du håller nära ansiktet.

Om man köper e cigaretter från andra länder och icke noga undersöker märke samt bakgrund så finns det fara för att man får en typ som kan vara problematisk. Slipp livsfara och köp svenskt. E-cigaretter som icke har nikotin har noll åldersgräns, men de är detta till trots ej för barn. e cigarett vätska

E-cigaretter som saknar nikotin är inte vanebildande. Det här är suveränt för den som icke röker till att börja med. Den som vill sluta röka kanske hava svårt att välja bort nikotinet. Även de nikotinfria fungerar vid rökavvänjning.

Då är el cigg skadligt att börja med

Har man aldrig blossat skall man ej pröva e–cigg med nikotin. För den som inte någonsin kommit i kontakt med nikotin är det el cigarett SOM ÄR skadligt. Det här kan även bli en inkörsport till vanlig tobaksrökning då man vänjer sig vid nikotinkickar och önskar ha dem också med hjälp av standard ciggen.

Därför är vanliga cigaretter farliga

Vi kan inte prata om att el cigarett ÄR farligt utan att också ta upp standard rökning. Det är märkbar olikhet. Sett ur det här ljus så är e-ciggen icke giftiga och de är bra mycket bättre än att börja med än tobaksrökning. I och med att många unga hellre röker e- cigg som saknar nikotin så kan du se att den allmänna hälsan förbättras och miljön blir finare för alla!