Att brygga eget vin kräver förberedelser

Hemmaframställning av vin är en bok som utförligt förklarar hur vinberedning går till. Författaren till boken, Kjeld Erlandsen betonar bland annat vikten av god förberedelse före vinbryggningen. Det är viktigt att ta förberedelserna med stort allvar. Det gäller såväl nybörjare som de med längre erfarenhet av vinbryggning. Varje bryggsats är nämligen exklusiv och slarvas det med någonting så kan det stundtals influera slutresultatet påfallande.

Först och främst bör man bringa ordning i processen genom att skriva ner alltsammans som behövs fram till färdig produkt. Gör en förteckning över allting som ska köpas. På så sätt får man en otvetydig översikt och eliminerar risken att förbise något väsentligt. Kontrollera dessutom att den utrustning som ska användas är fräsch och att den givetvis fungerar.

Att vara bra förberedd kan bespara dig många felaktigheter under processens gång, och dessutom undgår du att kanske mista humöret på vägen. Läs för den skull noggrant samtliga bruksanvisningar (om så finnes) för varje enskilt område. Att läsa bruksanvisningar efter bryggning är ju inte optimalt, om än bättre att inte läsa alls med tanke på att det kan förenkla inför nästa bryggning. Klicka Här för mer info Fruityshot 20 ml till 75 cl

Att föra någon typ av bryggjournal är att föredra. Allt som tillsätts bör noteras. Tänk ifall du exempelvis förmå brygga drömmarnas vin som du så gärna vill brygga på nytt, men som du inte minns hur du gjorde. Samma sak gäller för odugligt vin. Vad gick snett i processen? Med hjälp av en bryggjournal kan du lätt spåra moment och tänka om inför kommande bryggning.