Bearbeta ditt golv med Nuretanolja

För både in – och utvändig målning är Nuretanolja lämplig. Det är till exempel bra att tillämpa oljan på underlag som är undermåligt bundet alternativt så kan det användas som halvoljning innan ytterligare målning.

oceanialotteries.com

Emellanåt talar man om dammbindning av golv. Men vad innebär det egentligen och kan Nuretanolja vara till nytta? Dammbindning utförs framförallt på betonggolv och inte sällan behandlas golv i exempelvis garaget eller i källaren. Och Nuretanolja fungerar alldeles fantastiskt för uppgiften.

Kort och gott så handlar dammbindning om att binda damm eller hindra golv från att ge ifrån sig damm. Det kan finnas skilda anledningar till dammbindning men den främsta anledningen är att helt enkelt reducera damm för att överlag få fräscha golv och utrymmen. Ett övrigt skäl som hänger samman med dammreducering är att underlätta för allergiker.

Att dammbinda golven är extra angeläget i mer offentliga utrymmen som exempelvis i skolor där det kan förekomma elever med allergi.

På marknaden finns det massor av olika produkter som är avsedda för dammbindning av betong. Och en produkt som synnerligen rekommenderas starkt är just Murtex Nuretanolja som äger en bra alkalibeständighet och även en mycket bra penetrationsförmåga på betongytor. Uretanalkyd är det medel i Nuretanoljan som binder.

En god olja för dammbindning måste äga bra beständighet och präglas av bra reptålighet och inte få golvet att gulna med tiden.

Ytan som behandlas måste vara ren samt fri från damm. Tänk på att ta bort eventuell betonghud innan behandling sker. Nuretanoljan måste förtunnas 1:1 med lacknafta innan dammbindningen ska utföras.

Förutom att Nuretanoljan är enastående för att binda damm så bidrar dessutom oljan med en blänkande samt skinande yta. Färgen ska bli grå och glänsande när tillräckligt många lager lagts. Det rekommenderas att första varvet läggs tillsammans med blandningen av lacknafta. Andra varvet bör helst läggas med 100 % olja. Stundtals kan det vara idé att lägga ännu fler lager, men det måste bedömas i varje enskilt fall.

Den som använder sig av Nuretanolja bör arbeta i utrymmen som är ventilerade. Skulle ventilationen vara otillräcklig så är det ändå möjligt att arbeta i utrymmet men då ska helst skyddsutrustning i form av andningsskydd tillämpas. Burkar av Nuretanolja bör förslutas väl. Och innan rengöring måste färg från verktygen avlägsnas. Genast efter målning ska använda verktyg rengöras.

Miljön är givetvis relevant att tänka på. Tvättvätska alternativt flytande färgrester får inte hällas ut i avloppet utan måste lämnas till närmaste miljöstation. Tomma förpackningar bör lämnas till återvinningen.

Det är inte alldeles lätt att uppskatta hur mycket Nuretanolja som kan tänkas gå åt. Det är alltid beroende på underlag. Men oftast går det åt drygt 8-10 m²/liter. alger och mossa..

Ett gott råd för bästa resultat är att låta helt nya golv få vara ifred några månader innan behandling. Det beror på att de ska ges möjlighet att andas ut ordentligt. Vad gäller äldre golv så bör de helst slipas alternativt syras före de behandlas. Om golven inte skulle slipas eller syras så finns det en omfattande risk att golvet inte suger in oljan på ett tillräckligt effektivt sätt.