Destvatten är H2O av livsmedelskvalitet som destillerats i en destillationsapparat samt ej det vatten som säjs som batterivatten, avjoniserat vatten, avsaltat vatten med hjälp av mera

Destvatten är helt vanligt vatten som igenom destillation har gjorts om till rent från lösta samt uppslammade ämnen som metallsalter och mikroorganismer, som finns i typiskt, vanligt vatten.

Destillering innebär att vattnet kokas och övergår till ångfas varefter ångan kondenseras ned i ett fräscht kärl.

Destillerat vatten innehar enorm användning i tekniska och experimentella kontext som kräver vatten samt där föroreningar kan besvära processerna. Destillerat vatten är också sterilt. Som föredöme på de många användningsområdena kan nämnas framställning av lösningar för sjukvårdsändamål alternativt för kemiska experiment eller processer, som tillsatsvätska i blybatterier, som fuktgivare i en humidor, som kylmedel för jetmotorer, exempelvis Boeing 707-120, och i de första Cray-datorerna där det spolades över kretskorten. Dylika applikationer är möjliga då destillerat vatten inte fräter alternativt bidrar till beläggningar på metall som vanligt vatten gör.

Destvatten är ofarligt att inmundiga, i många delar av världen säljs destillerat vatten som dricksvatten på butelj.

För något mindre krävande applikationer eller processer används ofta avjoniserat vatten, som är billigare att alstra.

Fråga: farligt att dricka destillerat (avsaltat) vatten?

Icke, det är inte riskabelt för människor att inmundiga destillerat (avsaltat) vatten.

Livsmedelsverket avråder inte vanliga konsumenter från att dricka (destillerat) avsaltat vatten. Storkonsumenter av dricksvatten, nämligen personer som dricker mycket mer än ett par liter vatten om dagen, bör emellertid inte inmundiga avsaltat vatten.

Det kan avlöpa personer som transpirerar kraftigt p.g.a. idrottsutövning alternativt göromål i varm miljö.

I de fallen är det inte säkert att ens typiskt kranvatten innehåller tillräckligt med hjälp av mineralämnen, hurså tillskott av salttabletter alternativt analog kan rekommenderas.

Autoklavisk sterilisationsapparat och destvatten

Veterinärkliniker, tandläkare, labratorium, läroanstalter, doktorer och sjukhus steriliserar sina instrument i en autoklav. I autoklaven måste man ha destillerat vatten. Ofta nyttjar man en mycket bra destillator från www.destillerat-vatten.com, som stänger av sig själv och håller i åratal om inte i decenier.