E-bok om ID-kapning

Att falla offer för bedragare är naturligtvis en mardröm för den som drabbas. Idag kan man inte vara helt trygg med tanke på de näst intill oändliga möjligheter det finns för en bedragare att kapa en identitet. Det är oerhört förfärande men ett faktum som man måste beakta med mycket stort allvar. Men för att känna sig åtminstone tämligen trygg så är en utökad medvetenhet kring problemet en bra förutsättning med tanke på att man då ges större inblick i vad som måste åtgärdas för att förebygga en ID-kapning.

ID-kapning handlar i första hand om att bedragren kommer över känslig upplysning om sitt offer. Det kan vara upplysning som kan utnyttjas till att komma åt offrets bankkonton och det kan t.o.m. gå så långt att bedragaren ansöker om lån i offrets namn. Den som saknar en bra försäkring mot ID-kapning kan på så sätt bli skuldsatt för all framtid. Tanken är som sagt förfärande.

En bedragare kan prestera en hel del innan den blir påkommen, och med relativt begränsad information är det tillräckligt för att förorsaka kaos i offrets liv. Att bedragarna köper dyra varor i offrets namn eller tecknar SMS-lån är något som de genomför på ett väldigt enkelt vis.

Det gäller att vara extremt noga med hanteringen av sina egna personliga känsliga uppgifter. En riktigt erfaren bedragare har inga problem med att vittja brevlådor och på så sätt komma över känslig information. Men det är också vanligt att ID-kapning sker på webben eftersom stor del av vår känsliga information lagras där på olika vis.

Det är följaktligen absolut nödvändigt att ha ytterst starka lösenord. De ska helst innefatta både små och stora bokstäver samt siffror och diverse tecken. Det får inte vara för kort heller. Det är självfallet också angeläget att tänka på att ha så många olika lösenord som möjligt för skilda inloggningar. Det försvårar avsevärt för en möjlig bedragare. Tänk om man å andra sidan hade ett och samma lösenord för samtliga inloggningar. Det kan vem som helst räkna ut att det skulle få fruktansvärda konsekvenser.

Det är inte endast privatpersoner som råkar ut för ID-kapning utan även näringsverksamheter. När företagen drabbas så brukar bedrägerierna uppgå till en enorm omfattning. Det är inte ovanligt att det kan röra sig om miljonbelopp. Bedragarna tecknar oftast olika kreditkort i företagens namn och köper varor som säljs vidare. Pengarna går självklart med detsamma ner i bedragarens ficka.

Det är komplicerat att redogöra kortfattat för alla typer av förfaringssätt för ID-kapning, och vilka tänkbara konsekvenser det kan bli. Den definitivt vanligaste konsekvensen är dock att det försvinner pengar.

Den som vill veta mer och vill få konkreta råd på vad man bör tänka på för att skydda sig bättre måste läsa boken ” Hur man skyddar sig mot ID-kapning” författad av Gert Strand. Det är en bok som skänker detaljerade upplysningar samt konkreta råd på hur man på bästa sätt skyddar sig. Det är en oerhört betydelsefull bok som alla bör läsa. Det bästa av allt är att den finns tillgänglig gratis som e-bok genom landets alla bibliotek.