Få bort mossan på taket med grön fri på ett fartfyllt och lätt sätt

Ett tak som är beklätt med mossa eventuellt ser romantiskt ut men då man tänker på vad mossa, lavar och alger gör med taket så kan man få mardrömmar. Nu är det inte så krångligt att processa taket med grön fri som är en produkt som kommer från Jape. Grönfri är en bensalkonklorid (Bensaltensid) som har spätts ut med vatten.

En av de främsta anledningarna till att man ska välja grön fri är att det här blir billigare än andra alternativ (bensaltensid och Fulstopp undantaget som är samma sak till betydligt lägre pris) men med tak så är det där med säkerhet A och O. Om taket är väldigt brant så är det relevant att man anlitar en kunnig takrengörare så att man inte riskerar liv och hälsa på grund av en aning mossa!

Är det farligt att använda sig av grön fri på taket?

På taket så kan det gäcka flera faror och mossan är en av dessa. Dels så är det så att mossan kan tilltaga genom tegelpannor samt medföra frostsprängning varpå man kan få besvär med bitar som lossnar samt faller ner.

Mossa kan även leda till fuktskador som skadar både tak och hus. Det här är en typ av fara som kan bli väldigt dyr om man inte gör något så snart som man inser att taket börjar skifta färg.

Kemikalier kan upplevas som skrämmande, och man ska ha hänsyn för produkter såsom Grönfri då de innehåller kemikalier som i större doser kan vara farliga för människor och för djur. Trots detta så rekommenderas kemikaliska behandlingar av experter helt enkelt för att de är så pass effektiva.

Ifall du tänker dig att du ska skrapa bort all mossa däruppe på taket så tar du en större chansning. Samtidigt som du står och svajar på en stege och tar i för att få loss mossan så kommer du att sprida sporer vilket kan leda till än mer mossa nästkommande säsong.

Produkter som är effektiva och fungerar bra mot mossa på tak

Det är numera välkänt att Japes mossmedel fungerar bra mot mossa på tak. Den som testar grön fri är snart av med all mossa och all påväxt på taket. Men tänk på att det är bra att förbehandla genom att skrapa bort mossklumpar som man enkelt får bort med en bra takskrapa. Det här medför lite mer jobb men det kan vara det värt då behandlingen ger en långvarig effekt.

Grönfri innehåller Bensaltensid (bensalkonklorid) utspätt med vatten. Den som vet det här kan införskaffa Bensaltensid, späda ut det 32 ggr med vatten (1 liter blir 32 liter brukslösning) och få samma produkt till en bråkdel av priset. Eller använda Fulstopp, samma verksamma beståndsdel men väldigt billigare att införskaffa.

Den bästa tiden för takrengöring är under våren och under hösten. Man bör behandla samt tvätta taket en mulen dag då man inte får så mycket ultraviolett ljus som kan affektera de kemikalier som man använder sig av på ett negativt sätt.

Man kan behöva behandla mer än en gång per år ifall man har bångstyrig mossväxt, men med grön fri så är det flera som rapporterar att man ser stor skillnad två år efter behandling utan att ha återupprepat. För att erhålla ett hållbart resultat är det viktigt med bra förbehandling.