Gratis e-bok om ID-kapning

Boken ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”, skriven av Gert Strand, är kostnadsfri och finns tillgänglig genom de flesta av landets bibliotek som e-bok. Det medför smidig läsning omedelbart på skärmen om ett ämne som allt fler bör bli medvetna om.

Är vi inte redan nog medvetna om ID-kapning då? En del är enormt insatta och har koll på bedragarnas nya metoder, samtidigt som andra ens inte förstår vikten av att använda sig av flera lösenord på webben. Dessutom utvecklas oavbrutet nya metoder för ID-kapning för att anpassas till den nya teknikutvecklingen. Man kan säga att ID-kaparnas metoder förändras i liknande takt som tekniken. Det är hur som helst bättre att ha lite koll än ingen alls.

Det handlar i grund och botten om att man inte ska råka ut för olägenheter som kan påverka ens liv på ett förkrossande vis. Det kan också gälla näringsverksamheter. Oftast ligger skillnaden mellan privatpersoner samt näringsverksamheter i att omfattande bedrägerier orsakar personlig konkurs kontra företagskonkurs. Det sistnämnda är illa, men personlig konkurs kanske är det värsta. Dessutom kan en företagskonkurs i värsta fall innebära också personlig konkurs.

Vad gäller bedrägerier som riktas mot näringsverksamheter så tecknar vanligtvis bedragarna diverse kreditkort i företagets namn. Mängder av varor beställs sedan till enorma summor pengar som därefter säljs vidare. Ett långtgående bedrägeri kan medföra att bedragarna startar filialer i företagets namn på andra orter och det kan lätt handla om miljonbelopp som bedragaren kommer över.

Vad gäller privatpersoner så kan bedragarna ansöka om banklån som offret till sin förbluffelse sedan får uppmaning att betala av. Bedragarna överför pengarna till konton som blir svåra att efterspana och i värsta fall blir offret skuldsatt för resten av livet. Om offret har en hög kreditvärdighet är det självfallet större risk att bedragaren lyckas erhålla ett lån på ett högre belopp.

På samma sätt kan bedragren teckna SMS-lån till skyhöga räntor. Bedragaren kommer enkelt undan genom att införskaffa sig ett kontantkort för att enklare kunna utföra bedrägeriet. Säkerhetsfrågorna som kreditgivaren ställer är vanligtvis av sådan karaktär att bedragren med enkelhet kan komma över svaret. Kreditgivaren kan exempelvis fråga vad man är för stjärntecken.

Stundvis behövs ens inte identitetsuppgifter för att bedragren ska komma åt pengar. Har man varit oaktsam och tappat sitt kontokort som man inte hunnit spärra i tid så kan bedragren redan ha tömt det på pengar. Det är nämligen så att flertal butiker varken kräver ID eller PIN-kod vid köp.

På nätet har vi ganska mycket upplysning bunden till oss. En duktig bedragare kan ta reda på mycket, och när ID-kapningen väl är ett faktum kan bedragaren uträtta oerhört mycket elände. Det är inte bara på internet som man måste vara vaksam. En ID-kapare kan också vittja brevlådor och komma över all möjlig tänkbar information som kan användas för bedrägliga syften.

Hur kan man göra för att förbättra sin egen säkerhet på internet? Hur motverkar man att sin post inte kommer bort? Finns det någon försäkring som kan täcka en eventuell ID-kapning? För att erhålla bra och utförliga svar på dessa frågor och många därtill så rekommenderas att läsa ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”.