Hembryggning av vin

I Gert Strand AB:s sortiment finns mängder av produkter som är lämpade till samtliga som brygger eget vin. Företaget har enorma kunskaper om vad som leder till ideal vinbryggning och erbjuder vinsatser med väldigt god kvalitet. Kvaliteten är densamma som den etablerade vinindustrin får ta del av då flertal av Gert Strand AB:s produkter går dit.

Hur har vinodlingen och vinframställningen sett ut igenom historien då? De äldsta spåren är från ungefär 5000 fKr och har upptäckts i Persien, eller nuvarande Iran. Vinkonsten spred sig i första hand därefter till de grekiska öarna och sedan vidare till södra Frankrike samt Italien. Till slut förknippades alla områden inom Romariket med vinkonsten och när storhetstiden var över levde kunskaperna om vin vidare fram till nutid och har givetvis också spridits till resten av världen.

Hur går den traditionella vinframställningen till? Det är bra att förstå den processen eftersom hemmabryggningen av vin i stora drag är en analog procedur men självklart förenklad samt anpassad.

Vin i den traditionella bemärkelsen får endast kallas vin ifall det framställs av vindruvor. Det i enlighet med EU:s definition. Därför framställs alltså vin ur saften från pressade vindruvor. Gröna, gulvita eller blå druvor används till vitt vin och svartblå, blåröda eller blå druvor används åt rött vin. Det finns enormt många speciella olika processer av vinframställning, vilket beror på alla olika vindistrikt runt om i världen.

I en krossningsmaskin krossas vindruvorna eller genom den mer klassiska metoden då druvorna trampas av människor. På en del mindre anläggningar är fortfarande trampning pågående.

Stjälkarna från druvorna ska avlägsnas under pressningen, och när vitt vin framställs är det angeläget att också avlägsna skalet på druvorna. För att röda druvor ej ska medföra vitt vin är man tvungen att undanröja skalen. Svaveloxid tillsätts för att komma åt till exempel vildjäst, bakterier och andra oönskade mikroorganismer. Efter pressningen har man en must som därefter samlas upp i jästankar i rostfritt stål, cement, trätunnor eller ekfat. Vidare sker skilda jäsningsprocesser.

Den som aldrig förr bryggt vin i hemmet kan med fördel köpa en vinsats. Resultaten blir mestadels goda och instruktionerna som följer med vinsatsen tenderar att vara enkla att följa. Men den som eventuellt har bryggt några vinsatser kanske vill experimentera med varierande bär, frukter och juicer. På så vis lär man sig egna recept. Men se till att förbereda vinsatserna noga för att få vinet i rätt smakriktning redan från start.

Man vet aldrig riktigt på förhand precis hur ett vin kommer smaka eftersom varje vinsats tenderar att få divergerande karaktär, stundom påtagliga men oftast ytterst marginella. Variationer brukar nästan jämt bli till, vilket bland annat beror på olika temperaturer, mognad av frukter o.s.v. Att plocka bär under sommaren och hösten är en bra förberedelse åt sina vinsatser. Bären torkas och förvaras svalt och mörkt till dess de ska användas.

Det är mycket viktigt att hålla en hög hygienisk nivå. Det är rentav en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med vinframställningen. Vinmäsken är nämligen känslig för föroreningar av olika slag. Klicka Här för mer info Akvavit

Ifall hygienen är en central faktor så är vattnet minst lika viktigt. Det får inte ha några bismaker och tvingas vara ordentligt rent. För att vara säker på att vattnet är riktigt fräscht kan man rena det med hjälp av aktivt kol. Det är en utmärkt naturlig produkt som kan användas på nytt. Därutöver funkar det till att dessutom rena alkohol. Aktivt kol absorberar oönskade ämnen i både vätskor och gaser. Då och då lyckas nämligen inte vanlig filtrering separera vissa ämnen.

Aktivt kol finns i formerna pulverkol, granulerat kol och högtryckspressat format kol. Reningsförmågan beror på den variant av kol som används, dess porstruktur samt yta i kvadratmeter per gram. Vanligast är att använda pulverkol för att slamma upp vätskan alternativt att filtrera vätskan genom granulerat aktivt kol. Reningen bör ske i rumsvärme och man ska undgå rening i köld med tanke på att det i värsta fall inte fungerar alls.

Det krävs inte fullt så mycket och invecklad utrustning som det gör inom den traditionella vinindustrin för att brygga sitt eget vin. Det krävs en brygghink på ca 30 liter som har ett vattenlås placerat i gummit på hinklocket. Ur vattenlåset släpps den koldioxid som bildas under jäsningen ut. Är hinken för liten kommer det inte existera svängrum för det skum som kan bildas under de första dagarna av jäsningen. Och i en mindre hink kommer mäsken pysa ut via hinkens vattenlås.

I brygghinken sker förjäsningen. När man brygger vin hemma gör man vanligtvis en förjäsning innan en aningen längre jäsning. Varför jäsning? Den huvudsakliga anledningen är att få upp alkoholhalten.

Bra jäst påverkar bryggning mer än man kan förmoda. Gert Strand AB har vinjäst i sortimentetet som jäser enormt rent. Den bidrar till en högre alkoholhalt än normalt tack vare att den utgörs av näringsämnen och innehåller mindre socker vilket resulterar i snabbare jäsning.

Att det finns olika sorters jäster beror på att en del är mer lämpade för fruktigare viner medan andra är mer lämpade för att uppnå en högre alkoholhalt. För att påträffa skillnader är ett bra förslag att testa olika jäster till samma vinsats.

Vidare under processen krävs en ännu större hink som i detta sammanhang kallas för jäshink. Det ska nämligen ske en omtappning vilket sker med hjälp av en sughävert. Vinet tappas från ena hinken till den andra.

Det krävs därtill en oechslemätare som är till för att dosera sockerhalten i musten. Till den krävs ett mätglas så stort att oechslemätare får plats. En tillräcklig storlek brukar vara 100 ml. Då och då ger olika extraktämnen från frukter och bär utslag på flytvikten, vilket man får ha i åtanke när man mäter sockerhalten. En provtagning med oechslemätaren förutsätter att man mäter upp ca tre deciliter vin i ett litermått för att därefter fylla upp mätglaset till 100 ml där oechslemätaren sänks ned för att läsa av värdet. För utförligt in alla data i en bryggjournal för att lättare kunna följa processen.

När vinet jäser kan det förekomma besvärande mycket kolsyra som påverkar mätvärdet negativt. Överdriven kolsyra innebär vanligtvis fel densitet på provet. Då kan man vispa lite i litermåttet och på så sätt få bort den största mängden av kolsyran.Övriga faktorer som påverkar densiteten är rester av frukter eller bär. Ifall samtliga förutsättningar är uppfyllda kommer några månaders lagring leda till ett läckert vin fritt från konstiga bismaker

När man använt hinkar och kärl ska de sköljas ut noggrant, och det ultimata är att använda rengöringsmedel som är oparfymerade. På så sätt riskerar man inte att dofter sitter kvar till nästa bryggning. Lägg skopor, mätglas, oechslemätaren m.m. på ett fat när vinet ska provsmakas. Placera locket till hinken rättvänd på en skål så att föroreningar inte når den sida som befinner sig inåt i hinken.