Hemmaframställning av vin

Med tiden har förutsättningarna för hemmabryggning av vin blivit bättre tack vare att vinsatser samt redskap blivit bättre. Den som önskar tillverka smakligt vin utan att behöva fundera på vilka specifika ingredienser som krävs kan med fördel köpa färdiga vinsatser. Det finns en hel uppsjö av vinsatser på marknaden och antalet växer. Gert Strand AB är en etablerad återförsäljare av produkter som har med vinframställning att göra. Företaget säljer varierande vinsatser med olika smakuppsättningar.

Följer man bara noga de instruktioner som medföljer vinsatserna så är det svårt att misslyckas med sitt vin. Men den som är lite mer rutinerad och har bryggt vin själv dessförinnan kan experimentera lite mer. Att tillverka vin på egna bär och frukter brukar vara någonting som flera föredrar trots att riktigt vin faktiskt måste innehålla vindruvor i enlighet med EUs definitioner.

Bär kan plockas långt innan de ska användas. Se bara till att förvara de mörkt och kyligt. Som ett första led i vinprocessen så ska bärsaften pressas ur och blandas med förslagsvis 10 liter vatten. Det är oerhört viktigt att vattnet är ordentligt rent. Gert Strand AB saluför aktivt kol som är fantastiskt för att förädla vatten. Det är effektivt att sila vattnet genom granulerat aktivt kol eller att använda pulverkol för att slamma upp det. Reningen ska ske i rumsvärme. Kolets kvalitet avgör rengöringsförmågan. Några av dessa kvalitetsaspekter är kolets porstruktur samt dess yta i kvadratmeter per gram.

När bären är pressade har det bildats en vinmust som ska föras över till en jäshink i en process som kallas förjäsning. Den bör ha ett vattenlås med placering intill gummit på hinklocket. Det brukar nämligen bildas skum de första dagarna av jäsningen och ifall hinken inte är nog stor så kommer mäsk pysa ut via vattenlåset.

Efter förjäsningen måste vinet tappas om. För det krävs en rymligare jäshink, och för att underlätta tappningen från en hink till en annan så är det en god idé att använda en så kallad sughävert. En annan betydande utrustning är en oechslemätare som används för att mäta upp sockerhalten i musten. Ett mätglas som rymmer 100 ml, stort nog att oechslemätaren ryms, är ett enastående hjälpmedel som underlättar bryggningen.

När man mäter med oechslemätaren bör man ha i åtanke att det inte bara är sockerhalten som ger utslag på flytvikten. Det beror på att varierande bär och frukter innehåller varierande mängder extraktämnen som påverkar utslaget.

Glöm inte att ta prover av vinet under hela processens gång. Det är nödvändigt för att styra bryggningen åt rätt riktning. Mät upp ca tre deciliter vin i ett litermått och ta därefter mätglaset till hjälp och fyll upp 100 ml för att sedan sänka ned oechslemätaren och läsa av värdet. Klicka här för Gin

Det är värt för ordningens samt processens skull att noga föra in mätuppgifter i en detaljrik bryggjournal. Genom att följa utvecklingen på det sättet så reducerar man risken markant att i slutändan bli snopen över vinets smak. Var ingående med att även smaka av vinet och låt det skänka smak länge i munnen.

I jäskärlet får vinet stå i drygt 2-4 veckor, beroende på vilken jäst som använts m.m. En del tappar om vinet och filtrerar det ytterligare en gång när jäsningen är klar.