Kom igång med vinbryggning hemma

I Kjeld Erlandsens bok Hemmaframställning av Vin finns det otaliga goda tips och råd på hur man lyckas skapa spännande viner hemma. Det är en signifikant och uttömande bok som består av en hög grad av expertis. Vissa hävdar att det är en av de bästa böckerna om hemmavinframställning som finns att tillgå på marknaden.

Erlandsen konstaterar att det skett en jättestor utveckling inom vinframställningen hemma. Massor kunskaper och erfarenheter har ärvts av den etablerade vinindustrin. Och i regelbunden takt har även utrustningen för hemmabruk utvecklats till det bättre. Flertal nya ingredienser har därutöver tillkommit på marknaden som bidrar till att berika vinframställningen. Speciellt har betydligt fler varianter av vinjäster tillkommit. Idag är det många hem som brygger vin eller som har provat att brygga. Vem vill inte brygga husets egen specialitet och årgång?

Boken Hemmaframställning av Vin har som ändamål att beskriva vinframställningen hemma utifrån dagens nivå och kunskaper. Boken riktar sig såväl till den glade amatören till den aningen mer erfarne. Boken kan dessutom tjäna som gott underlag till diverse vinklubbar som ägnar sig åt bryggning.

Vinbryggning på egen hand innebär inte enbart att det är mer ekonomiskt skonsamt för ekonomin, utan det är sannerligen trevligt att utveckla sin egen produkt. Att brygga vin är en riktigt trevlig hobby.

Flertal ägnar sig åt kokkonst i alla dess former idag, och till goda rätter avnjuts vin. Men det används också i tillagningen. Dock har flera resonerat att det till och från är för dyrt att använda för mycket vin i maten. Men poängen är att när man brygger eget vin hemma så finns det givetvis mer svängrum att hälla i mer vin i maten med tanke på att en flaska blir betydligt billigare än en flaska i handeln. Man behöver inte fundera så mycket för att använda några flaskor vitt att koka fisken i. Eller varför inte en stänk nyponsherry till såsen. Möjligheterna tycks vara oändliga.

Ett bra tips som Erlandsen ger i sin bok är att gå samman många personer i bryggarlag. Det kan bli ett ypperligt tillfälle att mötas och umgås, och hjälpas åt och byta erfarenheter sinsemellan.

Därutöver ger Erlandsen råd om att noga planlägga vinprocessen. Det är angeläget att skriva ner allting som ska användas och kontrollera att den utrustning som ska användas är ren och fungerande. När man väl har kommit igång och upptäcker att någonting fattas så kan det ju bli tämligen förargligt. Att ställa upp ett detaljerat arbetsschema är att föredra. På så vis kommer alltsammans komma i korrekt ordning.

All utrustning som ingår i vinbryggningen har vanligtvis en form av bruksanvisning. Läs dessa noga för att spara många fel. Dessvärre är det flera som läser bruksanvisningarna först efter bryggningen för att ta reda på vad som eventuellt gick fel.

En annan mycket viktig del i processen är att skriva upp alltsammans som tillsätts och när i processen det sker. Om någonting skulle bli problematiskt i processen så är en bryggjournal utmärkt åt att spåra vad som möjligtvis kan ha gått fel. Vinkorkar
En bryggjournal kan givetvis funka åt andra hållet. Har man lyckats brygga ett helt makalöst vin kanske man gärna vill brygga det på nytt.