Natriumkarbonat

Ett av världens viktigaste och mest använda substans i världen är natriumkarbonat vars kemiska formel är Na2CO3. Natriumkarbonat släpper ifrån sig en positivt laddad natrium-jon (Na) samt en negativ laddad karbonat-jon (CO3). Substansen är harmlös vid beröring med huden, men kan framkalla irritation i ögonen. I låga koncentrationer är det heller inte giftigt att inmundiga natriumkarbonat.

Natriumkarbonat kännetecknas som ett ganska grovt fördelat vitt pulver. Det används i pulverform för tillverkning och räknas som ett starkt alkali. Det används ofta i glastillverkning, för kemisk bearbetning och i tvåltillverkning.

Natriumkarbonat förekommer naturligt på jorden men det kan dessutom tillverkas. Det finns stora fyndigheter i exempelvis USA, Botswana, Kina, Mexiko, Indien, Sydafrika och Turkiet. Vid tillverkning av natriumkarbonat blandas natriumklorid (salt) och ammoniak.

Natriumkarbonat passar utmärkt för rengöring av tyngre smuts. Dock är det något frätande så det rekommenderas att använda handskar och skyddsglasögon. I vanligt tal brukar natriumkarbonat också kallas tvättsoda som emellanåt kan finnas att inhandla i dagligvaruhandeln.

Annars finns det vanligtvis i färgaffärer och kan då även kallas målarsoda. Vid sökning på nätet efter t.ex. natriumkarbonat pris
hamnar man oftast på hembryggning.se som har ett jättesortiment natriumkarbonat. Natriumkarbonat neutraliserar många fläckar och lukt, och är ett ämne som själv inte är illaluktande.

Det finns även goda förutsättningar att få rent silver med hjälp av natriumkarbonat. Före man påbörjar processen ska man tänka på att rengöra silvret noga. Det får inte finnas någon smuts eller fett kvar. Man placerar en bit aluminiumfolie i en glasskål och häller på kokanade vatten ihop med natriumkarbonat.

Det silver som sedan ska rengöras doppas ner i skålen så att det kommer i omedelbar kontakt med foliet. Det börjar bubbla omedelbart men det slutar efter ett tag. Det brukar oftast ta några minuter. Beläggningarna på silvret ska nu ha avlägsnats. Ta därnäst upp silvret och skölj av det med kallt vatten och torka och gnid med en trasa.

Processen är verkningsfull på så sätt att silvret inte slits på samma sätt om putsmedel hade använts. Det beror på att silvrets beläggning som består av silversulfider omvandlas till metalliskt silver och svavelväte. Det blir med andra ord till gas. Se för den skull till att ventilera ordentligt ifall det är hårt oxiderat silver som ska behandlas.

En varning bör dock utfärdas för att behandla nysilver tillsammans med natriumkarbonat. Försilvring som möjligen riskerar att vara genombruten genererar då mörka fläckar.