Otaliga möjligheter med vinframställning hemma

Allt fler människor brygger sitt eget vin hemma Mycket tack vare att produkterna har utvecklats och utrustningen blivit bättre.

Processen som genomgås påminner i det stora hela om den traditionella vinframställningen. Dock så får vin i den traditionella bemärkelsen uteslutande kallas vin ifall det framställs med hjälp av vindruvor, enligt EUs definitioner. När det gäller vinframställning hemma så experimenteras det oerhört ofta med olika slags bär och frukter.

Likt den traditionella vinframställningen så är det centralt att hålla en bra hygienisk klass. Minsta förorening kan få stora konsekvenser för smaken på vinet. Det är inte enbart utrustning som ska vara rent – därtill är det viktigt att vattnet som används till bryggningen är ordentligt fräscht. Gert Strand AB säljer allting från färdiga vinsatser till diverse komplement som kan underlätta och förbättra hemmaframställnigen. Bland annat säljer företaget så kallat aktivt kol som är fullständigt enastående till att rena vattnet före bryggning.

Fördelen med att inhandla färdiga vinsatser är att alla nödvändiga instruktioner finns. Och det är inte överdrivet besvärligt att lyckas med vinsatsen om instruktionerna följs utförligt.

Men att framställa en helt egen vinsats öppnar upp åt att prova med varierande bär eller frukter och experimentera med annorlunda jäst. Därutöver kan olika jäsningstider resultera i markanta smakskillnader.

En bra utgångspunkt är att använda sig av en brygghink som rymmer ungefär 30 liter. Det är viktigt att den är utrustad med ett vattenlås som är placerat vid gummit på hinklocket. Mer information här Broddar & Halkskydd
Skummet som bildas under jäsningen de första dagarna kan pysa genom vattenlåset om hinken är för liten.

I första skedet förjäser man vinet och därefter ska det tappas om, och då krävs en större jäshink. Därjämte behövs en sughävert för att tappa vinet från en hink till en annan.

En fullkomligt essentiell attiralj är oechslemätaren som är till för att mäta upp sockerhalten i vinmusten som bildas under förjäsningen. Ett mätglas är dessutom nödvändigt och ska vara tillräckligt stort att oechslemätaren ryms. En tillräcklig storlek på mätglas brukar vara 100 ml. Tänk på att det inte alltid är sockerhalten som ger utslag på flytvikten. Olika bär och frukter består av annorlunda mängder extraktämnen som i sin tur kan variera utslaget.

Glöm inte att ta fortsatta prover av vinet med hjälp av oechslemätaren under bryggningens gång. Ett förslag är att dosera ungefär tre deciliter vin i ett litermått och fylla upp 100 ml med hjälp av mätglaset och sänka ner oechslemätaren – läs av värdet. Anteckna alla uppgifter och för in dem utförligt i en bryggjournal. Att inte ha koll på processen riskerar oväntade överraskningar i slutändan. Smaka därför av vinet ofta och länge i munnen.

Före vinet är klart bör det stå i jäskärlet ca 2-4 veckor. Tiden kan skifta beroende på sockerhalt, vilken jäst som används m.m. När jäsningen är färdig så kan vinet med fördel tappas om och filtreras ännu en gång.