Påväxt på huset – ett vanligt besvär

Påväxt, alternativt mikrobiell påväxt som det också kan heta, är en samlingsterm för både mögel och bakterietillväxt i ett utrymme. Beroende på vilken eller vilka mikrober det rör sig om samt spridning och mängd är det olika allvarligt. Det är oavsett vilken form det rör sig om en god idé att försöka få undan det innan det ställer till med större besvär.

En mikrob är en levande organism som man inte kan se med hjälp av blotta ögat. Vad som räknas hit är stundtals diffust men kort bör man säga bakterier, arkebakterier, protozoer, vissa mögelsvampar, växter och djur. Det är alltså en väldigt vid grupp organismer, där vissa kan förefalla hälsovådligt, andra inte alls och en del beter sig som opportunister – de är endast hälsofarliga när tillfälle ges, men annars möjligtvis rent nödvändiga för vår överlevnad, så som vissa bakterier i tarmens normalflora.

Ofta när man pratar om mikrobiell påväxt menar man oftast mögel och man nämner det helst samma mening som hus, sanering och att renovera. Hur farligt är det att ha mögel i källaren, på vinden eller i ens badrum? Mögel är aldrig acceptabelt, utan man ska sanera det så fort man upptäcker det istället för att gå med det.

Mögel ger ifrån sig sporer och somliga arter ger även ifrån sig mykotoxiner som kan verka irriterande framför allt på luftvägarna. Man har mer och mer börjat kombinera fysiska symptom med att man bor, eller uppehåller sig stor del i ett mögelskadat hus, så som huvudvärk, upprepade förkylningar och trötthet.

Hur blir man då av med mögel? Mögel och annan mikrobiell påväxt trivs där det finns fukt. Ett första moment är alltså att se över ventilation, men också omgivande dränering ifall problemet bildas i en källare. Mögel växer helst på organiska material, med undantag för material som är täckta av organiskt skräp. www.algermossa.se

Mögel i badrum yttrar sig vanligtvis som svarta små prickar i kakelfogarna. Vanligtvis kan inte mögel gro på rent kakel, men ofta hopas det i fogarna mindre hudrester, tvålrester samt övrigt gott för möglet att kalasa på. Har man påväxt i sitt badrum är en plan, bortsett från att se över ventilationen, att rengöra grundligt med hjälp av diskmedel och avsluta med hjälp av ättika eller vittvinsvinäger.

När det kommer till mer porösa material så som betong, ska man inte nyttja ämnen lösta i vatten eftersom det vanligtvis leder till att möglet istället för att avvika får en extra kick och växer till sig ännu mer, p.g.a. den tillsatta fukten! Man ska aldrig använda klorin, varken på släta eller porösa ytor eftersom det är starkt miljöfarligt, hälsovådligt och dessutom har extremt låg verkning, jämfört med vanligt diskmedel.

Man kan dessutom bli av med mikrobiell påväxt genom att använda sig av foggning, vilket innebär att man med assistans av en speciell maskin värmer upp ett mögeldödande medel varpå det förångas. De små dropparna kan tränga in i skrymslen och vrår och där ha verkan på möglet. Dessa maskiner tillhandahålls vanligtvis av olika firmor som håller på med mögelsanering. Man ska inte vistas i samma rum när sanering sker.

Efter att ha fått undan möglet är det viktigt att se över så att det inte blir för fuktigt i utrymmet därför att undvika att man ånyo får påväxt i sitt hus. Samt att lägga på ett lager Fulstopp eller Tvärstopp, som skyddar framåt i tiden.