Sanering med Anticimex

Den troligtvis största saneringsfirman i Sverige heter Anticimex. Bolaget bildades 1934 som ett familjeföretag och har under de senaste 76 åren vuxit till ett internationellt företag med tusentals anställda. Företagets affärsidé är mycket intressant, istället för att sälja och ta betalt för en sanering säljer man en försäkran om en skadedjursfri miljö. Det gör att man i praktiken självfallet kan ta mer betalt, men även att man arbetar med att förebygga bekymmer hos kunden vilket för kunden är betydligt mer adekvat än exempelvis en enskild mögelsanering. Anticimex specialiserar sig på allting från dålig lukt, skadedjur, alger, lavar, mossor till fukt och mögel. Dessa bekymmer brukar man vanligtvis hitta i badrum och övriga fukta utrymmen.

Privatpersoner samt företag

Anticimex riktar in sig på att förse både privatpersoner samt företag med sina tjänster. För privatpersoner delar man in tjänsterna i fyra undersektioner: skadedjur, lukt, boende och energi. Skadedjur innefattar principiellt alla typer av insekter och småkryp som skadar hemmet eller dess omgivning på ett eller annat vis. Det absolut vanligaste problemet är getingbon under sommarmånaderna som attackerar både bostadshus och sommarhus. Anticimex arbetar oerhört metodiskt. För att undvika att använda för mycket gift vid sanering så identifierar man vilket skadedjur som orsakar problemet för att därnäst nyttja gifter som är specialanpassade för just den typen av angrepp. Det är en service som man även förser företag med.

Den andra kategorin är fuktproblem. Fuktproblem är vanligtvis mycket besvärliga och framförallt kostsamma. Anticimex filosofi är att angripa problemet så fort som genomförbart efter att det kommit till. Fuktproblem leder ofta till problem med mögel och eventuellt till och med hussvamp. Något som är säkert är att ju längre man avvaktar med att fixa problemet ju dyrare blir sluträkningen. I enlighet med en granskning som Anticimex genomförde nyligen visade det sig först och främst att de flesta fuktskador inte upptäcks i tid, varför kostnaderna blir dyra. Den genomsnittliga kostnaden för att åtgärda en fuktskada brukar hamna på mellan 10000 och 15000 kronor om villaförsäkringen täcker utgiften. Om villaförsäkringen inte täcker kostnaderna kan kostnaderna mycket väl komma upp på flera hundra tusen.

Den tredje kategorin är boende. Anticimex erbjuder tjänsten att genomföra kontroll av hus och villor innan köp eller försäljning för att upptäcka eventuella fel så att inga otrevliga överraskningar uppstår vid köp eller försäljning. Det är oerhört bekvämt för både köpare och säljare då Anticimex även täcker eventuella oväntade kostnader som uppstår och som inte framgick vid besiktningen upp till flera hundratusen.

Den fjärde kategorin är energi. Anticimex utvärderar energiförbrukningen i hus och hem därför att fastslå om man slösas energi i onödan. Undersökningar har visat att så mycket som 40 % av all energiförbrukning i är relaterat till våra byggnader och mer än ofta är dessa in energieffektiva. Det kan vara allt från felaktig lufttillförsel till dålig isolering. Clicka här nu för mer info

För företag erbjuder Anticimex samma tjänster som för privatpersoner, men utöver dessa erbjuder man dessutom tjänsterna livsmedelshygien och brandsäkerhet. Man ser till att de företag som anlitar dem att de verkligen uppfyller de normer och lagar som styr livsmedelshantering och brandsäkerhet. Anticimex arbetar, för de här områdena, efter filosofin att man menar reducera kostnaderna för företag och hjälpa dem undvika problem inom de två sistnämnda områdena.