Vin gjort hemma

För att vin ska få kallas vin måste det enligt EU:s definitioner produceras på pressade vindruvor. Men det är beteckningar som är rådande inom den etablerade massindustrin av vin. Faktum är att man kan ägna sig åt i grunden samma process men använda sig av andra bär som inte är vindruvor, och vi kallar det ändå vin. Utöver vinframställning på mångahanda bär är det också vanligt förekommande att man brygger vin på varierande frukter alternativt juicekoncentrat av olika slag. Läs mer här Läskkoncentrat

Vinframställning hemma är en fängslande arbetsgång att följa. I fall då man inte brygger utifrån en färdig vinsats så har man möjlighet att välja vilka bär alternativt frukter som vinet ska bestå av. Under sommaren och hösten är det helt utmärkt att plocka bär till en kommande egengjord vinsats. Låt bären förvaras i kyla och mörker till dess det är dags.

Relevant i det initiala skedet av bryggning är att se till att ha hygienisk utrustning och också fräscht vatten. Orenheter, föroreningar eller övrigt i vattnet medför bismaker och kan i värsta fall fördärva vinet helt å hållet. Det är följaktligen en bra idé att tillämpa aktivt kol för att rena vattnet som ska användas till bryggningen.

Aktivt kol förekommer i formerna pulverkol, granulerat kol eller högtryckspressat format kol. Vilken rengöringsförmåga det blir beror fullkomligt på kolets kvalitet, dess area i kvadratmeter per gram och porstruktur. Effektivt är att sila vattnet via granulerat aktivt kol alternativt att använda pulverkol för att slamma upp det. Låt reningen ske i rumsvärme.

För att komma igång med själva bryggningen när planering och rengöring är färdigt, så behövs en brygghink på ungefär 30 liter. Den måste ha ett vattenlås som ska vara placerat vid gummit på hinklocket. Det brukar blidas skum under jäsningen de första dagarna och är hinken för liten så kommer mäsk pysa via vattenlåset.

Senare i processen när den så kallade förjäsningen är färdig så ska vinet tappas om. Då krävs en större jäshink. För att tappa över vinet från ena hinken till den andra så är det nödvändigt med en sughävert. En annan mycket betydelsefull del av utrustningen är en oechslemätare som är till för att mäta upp sockerhalten i musten. Även ett mätglas är nödvändigt som är stort nog att oechslemätaren får plats. En tillräcklig storlek på mätglaset brukar vara 100 ml.

Det är inte alltid bara sockerhalten som genererar utslag på flytvikten. Beroende på vilka bär eller frukter som används så påverkar dess varierande mängder extraktämnen utslaget. Det är relevant att ha det i åtanke under bryggningens gång.

Mellan varven är det nödvändigt att ta prover av vinet. Det bästa är att mäta upp ungefär tre deciliter vin i ett litermått. Ta mätglaset till hjälp och fyll upp 100 ml och sänk sedan ned oechslemätaren för att därefter läsa av värdet. Glöm inte bort att registrera samtliga uppgifter och gärna föra en noggrann och detaljerad bryggjournal. Det är viktigt att följa utvecklingen av processen för att inte i slutändan bli överraskad. Ta därför givetvis också smakprov och låt vinet smakas av länge i munnen.

I slutskedet av processen får vinet stå i jäskärlet i cirka 2-4 veckor, vilket beror på vilken jäst som används, sockerhalt m.m. Tappa om vinet och filtrera på nytt när jäsningen är redo.