Sockerfri liköressens som har smak från Triple Sec

Den färglösa liköressensen Triple Sec har klara inslag av citrus och apelsin vilket är en fröjd för smak och doft. Typiskt för Triple Sec är att den har en tämligen hög alkoholhalt i jämförelse med flera andra likörer. Triple Sec har en klar doft av sin sötma samt syrlighet med en överlägsen nyans av citrusskal. Smaken används ofta i olika drinkar, men kan ibland ersättas av Cointreau.

Triple Sec finns dessutom som sockerfri liköressens i Gert Strand ABs utbud. För många är det otänkbart med sockerfri likör med tanke på att sötman i likör är så märkbar och karaktäristisk. Men att sockerfri likör skulle sakna sötma är en inkorrekt tolkning.

Istället för socker använder sig Gert Strand AB av sukralos i sin essens. Varför? Det finns två goda skäl. Det ena är att sukralos är fritt från kalorier vilket naturligtvis är fördelaktigt för de som tänker på figuren. Den sockerfria liköressensen passar dessutom utmärkt för diabetiker, vilket har varit en av baktankarna med produkten. Det är nämligen så att sukralos är ett bra sockersubstitut för diabetiker.

Tvärtom från socker så utsöndras sukralos kvickt i kroppen utan att brytas ned. Sockernivån i kroppen hålls således på en jämn nivå när kroppen inte ges någon energitillförsel. Ytterligare en styrka är att sukralos är vattenlöslig vilket får konsekvensen att ämnet inte lagras i den organiska vävnaden hos människor.

Sukralos är ett konstgjort ämne som är 600 ggr sötare än socker per viktenhet. Ämnet framställdes för första gången 1976 och har kommit att användas stegvis i takt med att ämnet blivit godkänt som sötningsmedel. Det var först 1994 som sukralos blev godkänt i Europa. Övriga ingredienser i liköressensen är naturliga aromer, kostfibrer, glycerin och destillerat vatten.

Att mixa sin egen likör är både smidigt, simpelt och går snabbt. Många som testat denna metod går sällan tillbaka till att köpa färdiga likörer. Därjämte är sockerfri liköressens som har smak av Triple Sec minst lika söt i smaken som vanliga likörer.

Det definitivt bästa är att mixa essensen med okryddat brännvin som äger en alkoholhalt mellan 15 % – 40 %. Vad beträffar Triple Sec så kan man med fördel välja brännvin med en alkoholhalt betydligt högre än 15 %. Genom att inte mixa essensen med kryddat brännvin slipper man riskera obehagliga överraskningar. Därmed inte sagt att det går att finna alldeles fantastiska smakkombinationer, men det resulterar ju inte i traditionell Triple Sec – likör. För övrigt går det bra att mixa essensen med vodka ifall man är ute efter en starkare likör.

När man blandar sin Triple Sec- likör så behöver man först och främst en tom flaska som rymmer 750 ml. Däri häller man sin sockerfria essens för att därefter blanda i tre fjärdedelar med alkohol. Flaskan ska sedan skakas ordentligt. Vidare häller man i den kvarvarande mängden av spriten och skakar flaskan ännu en gång. När man har en färdigblandad flaska likör är det betydelsefullt att låta smakerna förenas på bästa sätt. Därför bör flaskan få stå några dagar så att likören blir så god och smakrik som möjligt. En färdigblandad likör kan drickas som den är alternativt blandas i drinkar.

Vill man prova smaken utan att mixa en hel flaska går det bra att i en första omgång blanda en tiondels flaska, d.v.s. 2 ml essens till 75 ml likör.

Vad innebär det när ett ärende går till inkasso?

Innan ett betalningskrav hamnar hos Kronofogden så brukar kravet frånsett i somliga fall hamna hos ett inkassobolag. Det är alltid ett privatägt inkassobolag som skickar fordran medan fordran från Kronofogden är från en statlig myndighet.

Det som leder till att man hamnar hos inkasso är att man inte betalar en fordran i tid. Det har emellertid uppmärksammats att inkassobolagen hanterat vissa ärenden slarvigt då fordringarna i grunden är felaktiga. Ett inkassobolag som inte följer vissa bestämmelser bryter mot god inkassosed.

Den senaste tiden har det rapporterats att folk får utstå allehanda bluffakturor. Blufföretag försöker systematiskt lura av folk pengar på ett högst fräckt sätt. Det kan till exempel handla om att företag skickar ut fakturor på varor som inte är beställda. Hur som helst är det i inte alltid lätt att bevisa att en vara inte är beställd. För den som blivit utsatt för bluffakturan kan det vara än mer kränkande när ärendet går vidare till inkasso.

Men hur går processen vanligtvis till? Den som står i skuld till någon kallas för gäldenär och den som ska ha betalt kallas för borgenär. Det är alltid borgenären som lämnar vidare ett ärende till ett inkasobolag. Oftast först efter att borgenären skickat ett antal påminnelser till gäldenären. Efter att inkassobolaget registrerat ärendet skickas ett krav till gäldenären. Om kravet kommer från inkassobolaget ska skulden betalas dit och inte längre direkt till borgenären.

Gäldenären bör alltid betala sin skuld till inkassobolaget så fort som genomförbart inklusive pålagda kostnader för ränta. Därutöver tillkommer påminnelseavgifter och även avgifter till inkassobolaget.

Stundtals hamnar man hos ett inkassobolag av den enkla anledningen att man helt enkelt missat betala, men att man betalar skulden så fort kravet anländer. Men då och då kan gäldenären ha bekymmer att betala tillbaka hela skulden inom förfallodatum. Det är inte helt sällsynt eftersom dålig ekonomi kanske varit den initiala orsaken till att det blev ett inkasoärende från först början.

Inkassobolagen är dock inte fullständigt främmande för att göra upp en avbetalningsplan med gäldenären. Det finns även möjlighet att komma överens om en annan dag för betalning om man då istället har möjlighet att betala hela skulden.

Ifall inkasobolaget trots allt inte får in skulden så går ärendet vidare till Kronofogden. Då tillkommer nya kostnader samt avgifter som läggs till den initiala skulden. Med stor sannolikhet leder ärendet hos Kronofogden till en betalningsanmärkning. Då kan det till exempel bli svårare att ta ett lån. Värt att ha i åtanke är att borgenären inte nödvändigtvis måste vända sig till inkassobolaget ifall gäldenären inte betalar sin skuld. Borgenären kan lämna över ärendet med detsamma till Kronofogden.

Hela idén med inkassobolagens verksamhet bygger på att personer försätter sig i skuld. Det faktum att de gör det har fått verksamheten att expandera till en miljardindustri. Inkassobolag som köper fordringar drar in sina pengar på dröjsmålsräntor. Om sedan ärendet skickas vidare till Kronofogden så får inkassobolaget inkomster genom att gäldenären tvingas betala avgifter.

Men om man råkat ut för en bluffaktura då? Först och främst måste man beskriva för inkassobolaget vad man råkat ut för. Det är alltid angeläget att inkassobolaget ska kunna besvara frågor avseende fordringsanspråket. Ifall svar utebli kan man skicka in ett klagomål till Datainspektionen.

Det är dock en myndighet som aldrig agerar representant i tvistefrågor. Men de kan ha tillsyn över inkassobolagen och granska att inkassolagen följs och god inkassosed uppfylls. Datainspektionen avgör dock helt på egen hand om tillsyn ska inledas. De har alltså ingen skyldighet att inleda ett ärende även om det finns klagomål som grund. starta eget inkassobolag

Datainspektionen vill helst ha in klagomålet skriftligt och i övrigt finns inga konkreta regler för hur klagomålet ska framföras. Den som klagar bör bifoga kopior, bilder, utskrifter m.m. för att tillhandahålla extra stöd för sin sak. Ifall Datainspektion finner det ligga till grund att starta ett ärende så gör de det. Hur det än går i ärendet så återkopplar alltid Datainspektionen med svar.

När en skuld går vidare till inkasso

Det är fel att inkassokrav skickas av Kronofogden.. Ett inkassokrav kommer alltid från ett privat företag medan krav från Kronofogden är ett krav från en statlig myndighet.

Den som får ett inkassokrav kallas för gäldenär och står i skuld till fordringsägaren, d.v.s. borgenären. Ett inkassoärende blir det först när borgenärens ursprungliga faktura med eventuella påminnelser inte blivit betald i tid. När det händer har borgenärer i egenskap av både företag och privatpersoner rätt att ge över ärendet till ett inkassoföretag.

Det medför att det kommer ett krav från aktuellt inkassobolag med ett förfallodatum som gäldenären får förhålla sig till. Från den dag ärendet inkommer till inkassoföretaget måste gäldenären betala sin skuld direkt dit istället för till borgenären.

Från och med nu är det inkassoföretaget du skall erlägga skulden till. För att undvika att ärendet skickas vidare till Kronofogden bör inkassokravet inberäknat eventuell ränta samt påminnelse- och inkassoavgifter direkt betalas till inkassoföretaget. Man bör självklart kontakta inkassoföretaget ifall kravet är fel. I det fall kravet är riktigt men man inte kan betala bör man ta kontakt med inkassoföretaget och precisera din situation.

Man kan försöka få inkassoföretaget att upprätta en avbetalningsplan. Alternativt kan man komma överens om en senare betalningsdag. När man ringer inkassobolaget för att klargöra läget så är det angeläget att uppge referensnummer m.m. inkassobolag alektum Om skuldsituationen är riktigt illa så är rådet att kontakta vänner och familj för att undersöka om någon kan hjälpa ur den ekonomiskt svåra situationen.

Den som undviker att erlägga inkassokravet riskerar att få ärendet överlämnat till Kronofogden. Det innebär extra kostnader och avgifter. Det som kanske är mest ofördelaktigt är att man riskerar att få en betalningsanmärkning, vilket innebär att det kan bli besvärligt att ta olika typer av lån. Man bedöms nämligen som mindre kreditvärdig.

En borgenär behöver inte nödvändigtvis vända sig till ett inkassobolag om inte skulden betalas i tid. Borgenären kan vända sig med detsamma till Kronofogden som då skickar geldäneren ett betalningsföreläggande.

När du får ett krav från ett inkassobolag

Inkassobolagen ägs i privat regi. Det är alltså inte ett krav från Kronofogden som många inkorrekt antar. Kravet skickas till den som av någon anledning ej betalat en faktura i tid.

Den som har en skuld att inkassera kallas för borgenär, och den som är försatt i skuld kallas för gäldenär. Det är borgenären som lämnar över ärendet till ett inkassobolag om nödvändigt. Det innebär att ett krav från inkassobolaget skickas till gäldenären. Från den dagen inkassokravet kommer ska skulden betalas till inkassobolaget och inte omedelbart till borgenären.

Den som har fått ett krav från ett inkassobolag bör omgående betala sin skuld inklusive påförda räntekostnader, och påminnelse- och inkassoavgifter. Det finns dock fall då inkassokravet inte är korrekt. I sådana fall bör man kontakta inkassobolaget och förklara varför. Även ifall kravet är riktigt men man inte kan betala så bör man kontakta inkassoföretaget och precisera sin situation.

Inkassobolagen är i flera fall medgörliga och det brukar finnas möjlighet för gäldenären att dela upp betalningen och göra en avbetalningsplan. Då och då kan man komma överens om en annan betalningsdag om man vet med sig att man kommer kunna täcka skulden senare än ursprungligt förfallodatum. inkassobolag uddevalla

Ifall man inte betalar inkassokravet så kan inkassobolaget ge över ärendet till Kronofogden. Det innebär att ytterligare kostnader samt avgifter läggs på den ursprungliga skulden. Inte nog med det så finns en stor risk att erhålla en betalningsanmärkning. Det försvårar möjligheten att i framtiden bli beviljad till exempel ett lån.

Ett vanligt missförstånd är att man får en betalningsanmärkning när man får ett inkassokrav. Det är alltså först när skulden når Kronofogden som det kan bli aktuellt med en betalningsanmärkning. Ett inkassokrav bör dock ses som en varning. En borgenär behöver dock inte vända sig till ett inkassobolag om gäldenären uteblir med betalning. Borgenären har nämligen möjlighet att vända sig med detsamma till Kronofogden.

Inkassobolagens Affärsidé bygger på att människor skuldsätter sig. Det faktum att de gör det har blivit till en miljardindustri. Ju fler människor i skuld desto bättre för inkassobolagen. När företag är borgenärer är det vanligt att de säljer sina skulder vidare till inkassobolagen som får driva in skulderna. Det är en marknad som blivit bättre för inkassobolagen. När de övertar kreditkrisen uppstår en lönsamhet. Hanteras risken på ett gott vis finns tillfälle att göra stor vinst.

Inkassobolag som köpt fordringar tjänar pengar på dröjsmålsräntor. När ett ärende når Kronofogden inbringar inkassobolaget inkomster via att gäldenären måste erlägga avgifter. Det har visat sig att den processen är avsevärt lönsam för inkassobolagen.

Så tjänar inkassobolagen pengar

De privata inkassobolagen skickar krav på att betala fakturor innan ett särskilt utsatt datum. Inkassokravet kommer alltså inte från Kronofogden utan är ett krav före det möjligen skickas vidare dit.

Den som har för avsikt att köpa en vara eller tjänst av ett företag och inte betalar fordran i tid riskerar att få ett inkassokrav. Företagen har nämligen möjlighet att ge över fakturor till ett inkassobolag som ska hjälpa till att driva in skulden. Det medför att man inte längre ska betala skulden direkt till företaget som initialt begärt fordran.

Den som åläggs betala ett inkassokrav bör göra det snarast möjligt för att undfly både betalningsanmärkning och ännu fler påförda räntekostnader. Det händer dock att kraven är felaktiga och då bör man så fort som möjligt höra av sig till aktuellt inkassobolag och klargöra vari felaktigheten består.

I somliga fall kan det handla om kraftiga skulder som inkassoföretaget vill kräva in och då kan det vara aktuellt att komma överens om en avbetalningsplan. Eller att komma överens om en senare dag för betalning. Ifall man undviker att betala kravet kan inkassobolaget lämna över ärendet till kronofogden.

Värt att tillägga är att det företag som kräver pengar inte nödvändigtvis måste vända sig till ett inkassobolag. Det händer stundtals att företagen vänder sig omedelbart till Kronofogden som då skickar ett betalningsföreläggande.

Faktum är att vi i Sverige skuldsätter oss allt mer och det har kommit att bli en industri som omfattar miljarder. När flerskuldsätter sig går det såklart bättre för inkassobolagen.

Företagen är benägna att kränga sina förfallna fordringar betydligt mer nu än innan krisen. Inkassobolagen köper fler portföljer vilket medför att kreditrisken övertas. För inkassobolagen finns en stor lönsamhet om de kan hantera den risken. Det är framförallt dröjmålsräntor som inkassobolagen tjänar pengar på men de får dessutom inkomster i form av avgifter ifall ärendet går vidare till kronofogden.

Både Datainspektionen samt Finansinspektionen har påtalat att antalet klagomål på inkassobolag har ökat i takt med att handeln med förfallna fordringar växer. Det innebär också att fordringarna kan växla innehavare då och då.

Ett problem med de fordringar som inkassobolagen stundtals tar över är att de är felaktiga. Ett typiskt exempel är om det skickats bluffakturor som därefter gått vidare till inkasso. En del av dessa inkassobolag – som står under Datainspektionens övervakning – struntar tyvärr fullkomligt i god inkassosed. Man bör utgå från att det är något felaktigt om ett inkassobolag tar onödigt lång tid på sig att svara från dess att en fordran har bestridits.

Ifall en gäldenär, d.v.s. den person alternativt företag skulden riktar sig mot har invändningar mot en fordran så är det inte god inkassosed ifall inkassobolaget inte vidtar åtgärd. Det gäller speciellt om fordran saknar laga grund som bluffakturor gör.

I enlighet med god inkassosed så utreder däremot inkassobolaget så fort som möjligt om gäldenären har rätt att bestrida fordran. När en utredning påbörjas så underrättar ett inkassoombud borgenären, d.v.s. den person eller företag som vill ha in en skuld, om invändningen och be om ett utlåtande om dennes inställning.

I enlighet med god inkassosed så bör inkassobolaget låta ärendet vila och pausa handläggningen. Så snart inkassobolaget kommer fram till ett beslut i ärendet bör gäldenären underrättas. inkassobolag alektum

Den som upplever att ett inkasobolag bryter mot god inkassosed kan göra en anmälan mot inkassobolaget hos Datainspektionen. Det är viktigt att inkassobolagen är seriösa när det handlar om att få bukt på bluffakturor.

Blanda egen sockerfri god likör som har smak från Cocorum

Det har blivit dags för en världsnyhet i form av en sockerfri liköressens som har smak av Cocorum från Gert Strand ABs utbud.

Det är en essens som innehåller smak av både kokos samt rom. Kokos är en smak som bidrar med en exotisk smakupplevelse enligt många, och en klassisk likör som har smak av kokos och rom är Malibu som har sitt ursprung från västindiska Barbados. När Malibu introducerades var den tänkt som ett enklare val åt bartendrar som ville servera något i stil med Pina Colada. Malibu blev raskt en omtyckt likör och blev en given beståndsdel i ett stort antal exotiska drinkrecept.

Vad skiljer Gert Strands liköressens från traditionell Malibu? Istället för att använda riktigt socker i essensen så är den framställd av sukralos som är ett sockerfritt alternativ men likväl 600 ggr sötare. Det är ett konstgjort sötningsmedel som i stort sett är fritt från kalorier.

Sukralos framställdes först 1976 och har blivit successivt godkänt för tillämpning runt om i världen. Men det var inte förrän 1994 som sukralos blev godkänt för bruk inom EU-länderna. Övriga ingredienser i liköressensen är naturliga aromer, kostfibrer, glycerin och destillerat vatten.

Varför sockerfri liköressens? Sukralos är ett betydligt bättre val åt diabetiker. Det beror på att det utsöndras omedelbart i kroppen utan att brytas ner. Det innebär att kroppens sockernivå hålls på en jämn nivå därför att ingen energi tillförs. En annan fördel med sukralos är att substansen är vattenlöslig vilket medför att ämnet inte lagras i den organiska vävnaden hos människan.

Vad blandar man lämpligtvis essensen med? Det rekommenderas att mixa den ihop med brännvin som har brist på kryddning och som har en alkoholhalt mellan 15 % – 40 %. Likör brukar emellertid ha en alkoholhalt på mellan 15-25 %. Det går bra att blanda essensen ihop med vodka om man är ute efter en starkare likör.

Essensen hälls i en större flaska som rymmer 750 ml. Vidare häller man i tre fjärdedelar ihop med alkohol och skakar om ingående. När flaskan skakats häller man i den resterande mängden alkohol och skakar om till dess allting har blandats redigt. När man har blandat färdigt en flaska är det viktigt att smaken av brännvinet samt essensen förenas på bästa vis. Således ska blandning stå och vila några dagar så att smakerna verkligen sätter sig.

Det kommer absolut leda till i en oerhört smakrik och härlig likör. Antingen dricker man den färdigblandade likören som den är med eller utan lite is, alternativt så använder man den till att blanda drinkar. Vill man först testa smaken av CocoRum och inte mixa en hel flaska så är det lämpligt att mixa 1/10-dels flaska, vilket är 2 ml essens som genererar 75 ml likör.

Den som än inte upptäckt hur smidigt och enkelt det är med den här typen av hembryggning har något att se fram emot. Många fascineras över hur snabb processen är. Därjämte skiljer sig denna sockerfria liköressens med CocoRum-smak inte från vanliga sockerbaserade likörer. Den gör ingen skillnad alls i sötma.

Inkassobolagens affärsidé

Att allt fler utsätts för bluffakturor rapporteras det ideligen om. Problemet är stigande och i somliga fall kan det leda till att den drabbade får en betalningsanmärkning.

Självfallet bestrider man att betala ifall man upptäcker en bluffaktura. Det är ju i första hand ingen riktig fordran. Det som då kan hända är att fordran skickas vidare till ett inkassobolag, vilket till viss del är vad bluffmakarna önskar. Men ett företag som kräver pengar av en gäldenär behöver inte nödvändigtvis vända sig till ett inkassobolag. Emellanåt vänder de sig omedelbart till Kronofogden som då skickar ett betalningsföreläggande.

Ett inkassobolag övertar fordringar av företag och skickar krav till gäldenären att betala fakturor innan ett särskilt förfallodatum. Inkassokravet kommer först före ärendet skickas vidare till Kronofogden och blir föremål för statlig undersökning. Inkassobolagen däremot, är privata aktörer och för den skull kan de olika inkassobolagens rutiner variera.

Företag som vill driva in en fordran har mot avgift möjlighet att lämna över sina fakturor till ett inkassobolag som hjälper till att driva in skulder. Den som är gäldenär ska följaktligen inte betala sin skuld till den initiala fordringsägaren utan till den nya, d.v.s. inkassobolaget som tar över skulden.

Generellt gäller, ifall skulden är rätt och riktig, att gäldenären bör betala omedelbart för att slippa både betalningsanmärkning och ytterligare påförda räntekostnader. Men om gäldenären anser att skulden är felaktig bör denne snarast ta kontakt med aktuellt inkassobolag med förbehåll.

Ifall gäldenären har en mycket stor skuld eller på annat sätt har svårigheter att betala så är det i många fall möjligt att komma överrens med inkassobolaget i fråga om en avbetalningsplan. Det brukar även vara genomförbart att senarelägga förfallodatumet.

Att människor i Sverige skuldsätter sig har blivit allt mer vanligt. I dagsläget har svenskarna flera miljarder i skulder så inkassobolagens affärsidé är väl genomtänkt. Ju fler som skuldsätter sig desto bättre går det för inkassobolagen. Fler företag säljer sina fakturor nu för tiden.

När inkassobolagen köper fler portföljer medför det att kreditrisken övertas. Genom att inkassobolagen hanterar den risken så uppstår en enorm lönsamhet. Dröjmålsräntor är vad inkassobolagen tjänar mest pengar på och det är givetvis därför de är villiga att lägga upp avbetalningsplaner. De får även sina inkomster i form av avgifter ifall ärendet går vidare till kronofogden.

I enlighet med Datainspektionen och Finansinspektionen har det den senaste tiden inkommit fler klagomål mot inkassobolagen. Dessa klagomål har ökat i samband med att handeln med förfallna fordringar växer.

Men som påtalats kan alltså fordringar som inkassobolagen övertar vara felaktiga. Dessvärre kan det vara så att en del av dessa inkassobolag helt å hållet struntar i god inkassosed. Den som har drabbats av exempelvis en bluffaktura kan utgå från att något är fel om ett inkassobolag tar onödigt lång tid på sig att genmäla på en bestriden fordran.

Enligt god inkassosed måste ett inkassobolag vidta åtgärd direkt när en gäldenär har en invändning mot en skuld. En påbörjad utredning innebär att ett inkassoombud kontaktar borgenären och informerar om gäldenärens invändning. Inkassoombudet har då till åtagande att hemställa ett yttrande om borgenärens inställning.

God inkassosed innebär även att inkassobolaget bör låta ärendet vila och pausa handläggningen av ett ärende som har bestridits. sveriges största inkassobolag När inkassobolaget kommer fram till ett beslut i ärendet bör gäldenären underrättas snarast möjligt.

Ifall en fordran saknar laga grund och inkassobolaget ignorerar ärendet så bör man göra en anmälan till datainspektionen.

Mixa egen sockerfri god likör med smak av Irish Cream

En extremt eftertraktad liköressens är Irish Cream. Faktum är att en av världens mest kända likörer heter Baileys Irish Cream och lanserades på Irland på 1970-talet. Smaken är baserad på irländsk whiskey, grädde samt kaffe. Baileys har en mycket tilldragande smak som bidragit till dryckens populäritet. Karaktäristiskt för Baileys är att drycken har en rejäl doft samt en gräddig och oerhört söt smak.

Gert Strand AB har framtagit en exklusiv sockerfri liköressens med smak av Irish Cream med sukralos som sötningsmedel. Det är ett ämne fullständigt konstgjort och fritt från kalorier. Men låter det inte en aning konstigt med sockerfri likör? Faktum är att den sockerfria liköressensen från Gert Strand AB trots allt består av den eftertraktade sötman som förknippas med likör.

Sukralos som är ett syntetiskt sötningsmedel ersätter effektivt sockret. Det är ungefär 600 gånger sötare per viktenhet än socker. Det finns åtminstone två starka skäl till att välja sockerfri liköressens med smak av Irish Cream. Först och främst är sukralos ett perfekt alternativt sötningsmedel för diabetiker. Sukralos utsöndras raskt i kroppen men bryts inte ner. Kroppens blodsockernivå påverkas inte med tanke på att ingen energi tillförs. En annan fördel med sukralos är att ämnet är vattenlöslig vilket medför att det inte lagras i den organiska vävnaden hos människor.

Sukralos framställdes under 1970-talet och har sedan dess godkänts gradvis på marknaden som sötningsmedel. Inom EU blev sukralos godkänt först 1994. Övriga ingredienser i liköressensen är naturliga aromer, kostfibrer, glycerin samt destillerat vatten.

Att tillverka likör med hjälp av essens är en okomplicerad typ av hembryggning. Processen går förhållandevis fort och är enkel och smidig. Det bästa av allt är att essensen inte skiljer sig i sötma eller i smak från vanliga sockerbaserade likörer, vilket man lätt kan förmoda.

Hur går man då tillväga för att blanda sin hemmabryggda likör? Liköressensen med smak av Irish Cream mixas med fördel ihop med okryddat brännvin. Det går självklart att blanda med kryddat brännvin ifall man vill vara mer äventyrlig och experimentera med smaker. Man måste då räkna med att inte erhålla en ren Irish Cream-smak men å andra sidan finns det möjlighet att blanda till andra smaker. En del möjligtvis bättre än andra.

En flaska liköressens består av 20 ml som genererar 750 ml likör. Spriten man blandar med kan variera mellan 15 % 40 % efter tycke samt smak. Men man ska ha i åtanke att likör vanligtvis har en alkoholhalt mellan 15 – 25 %. Den som föredrar att mixa med vodka kan förvänta sig en starkare likör.

Häll i essensen i en flaska som rymmer 750 ml. Fyll därefter upp flaskan med alkohol samt 2 dl kaffegrädde och skaka ordentligt. När flaskan är färdigblandad bör den få stå några dagar så att smaken av Irish Cream och alkoholen förenas på bästa vis. Den färdigblandade likören kan antingen drickas som den är med eventuellt en aning is. Alternativt användas till att mixa drinkar.

Anisette – en sockerfri liköressens från Gert Strand AB

Smaken av anisette baseras på kryddan anis som började odlas i Sverige under 1300-talet efter att den hämtats från trakter runt medelhavet. Det är vanligt att anisens frön används till mycket och vad gäller spritdrycker så används kryddan bland annat till likör. Smaken av anisette förekommer som likörssens och är ofärgad men saknar inslag från lakrits som vanligtvis brukar ingå i anisbaserade smaker. Å andra sidan påminner anis oerhört mycket om lakrits men anisette äger en sötare smak.

Likör som äger smak av anisette utgör en härlig kombination av alkohol samt sötma. Dock innehåller likör överlag hög sockerhalt vilket innebär att till exempel diabetiker får det tufft att njuta till den grad som de förtjänar.

Därför har Gert Strand AB lanserat en sockerfri liköressens som har smak av anisette. Sötman i essensen kommer från sukralos istället för socker. Sukralos är ett konstgjort sötningsmedel fritt från kalorier som ersätter sockret i likören. Det är ett sötningsmedel som är omkring 600 gånger sötare per viktenhet än socker.

Sukralos är ett betydligt bättre alternativ för diabetiker med tanke på att det utsöndras snabbt i kroppen utan att brytas ner. Det medför dessutom att ingen energi tillförs och följaktligen påverkas heller inte blodsockernivån.

Essensen blandas lämpligen ihop med okryddat brännvin som har en alkoholhalt mellan 15 % – 40 %. En otroligt ringa mängd av liköressensen bidrar till en omfångsrik smak av likör. Man häller essensen i en annan flaska som rymmer 75 cl. Därpå fyller man upp 3/4 med sprit och skakar. Därpå fyller man upp flaskan med kvarvarande sprit och skakar till dess allting har blandats. Det rekommenderas att låta den färdigblandade flaskan få stå och vila några dagar så att smaken av anisette samt brännvin förenas på bästa vis.

Hembryggning är sällan så enkelt och utöver att den sockerfria likören blir otroligt smaklig så går det därjämte snabbt. Denna sockerfria essens som har smak av anisette gör varken skillnad i sötma eller smak från vanliga sockerbaserade likörer.

Övriga ingredienser i liköressensen är naturliga aromer och örtoljor, kostfibrer, glycerin samt destillerat vatten.

Stöd från Datainspektionen finns att få om inte inkassobolagen uppfyller god inkassosed

Emmellanåt kan inkassobolag skicka anspråk på fordring även ifall det inte är korrekt. Det kan handla om att den påstådda gäldenären fått en bluffaktura . Ifall man misstänker att man utsätts för en bluffaktura och inkassobolaget ändå vill tvinga in pengar utan undersökning så bryter det mot god inkassosed. Det är angeläget att inkassobolaget ska kunna besvara frågor angående fordringsanspråket.

Ifall svar uteblir vid upprepade kontaktförsök så finns det möjlighet att inkomma med ett klagomål till Datainspektionen. Dock måste man alltid beakta att Datainspektionen aldrig agerar ombud i tvister, vilket innebär att de enbart har tillsyn över inkasobolagen för att kolla att de följer inkasolagen och att god inkassosed uppfylls. Men Datainspektionen avgör alltså aldrig några tvister.

Den som anmäler ett inkassobolag som bryter mot god inkassosed behöver inte nödvändigtvis göra det för sin egen sak skull utan kan anmäla mot bolaget generellt. För att Datainspektionen effektvit få bättre tillsyn är de tacksamma för de förslag och klagomål som skickas in från allmänheten. Myndigheten avgör dock på egen hand ifall tillsyn är en åtgärd att påbörja. Därmed finns det ingen skyldighet för Datainspektionen att initiera ett tillsynsärende oavsett om det finns klagomål som grund.

När man skriver ett klagomål som ska förmedlas till Datainspektionen så finns egentligen inga konkreta regler för hur klagomålet ska framföras. Dock föredrar Datainspektionen att klagomålet sker skriftligt.

Generellt gäller att det är bra att vara så konkret som möjligt i klagomålet och tydliggöra missnöjet och upplysa vad som hänt och när. Det är alltid bra att bifoga kopior, bilder, utskrifter m.m. för att förmedla extra fördel åt sin sak.

Ett klagomål som skickas in till Datainspektionen kan bli en allmän handling. Så länge uppgifterna i klagomålet inte skyddas av sekretess kan alltså vem som helst ta del av vad som skrivits. Det är dock möjligt att vara anonym om man skickar klagomålet brevledes utan att ange de egna personuppgifterna.

Utifall Datainspektionen anser att klagomålet är nog välgrundat så kan de inleda ett tillsynsärende. Oavsett vilket utfall ärendet får så kommer Datainspektionen alltid återkoppla med besked.

Det är i huvudsak när Datainspektionen bedömer att allvarliga brister föreligger som övervakning inleds. inkasso sverige När Datainspektionen meddelar att någon vidare kontroll inte kommer ske så betyder det inte per automatik att de tagit ställning utan att ärendet inte prioriteras av de som inkommit. Informationen i ett avvisat klagomål kan dock komma att användas vid senare tillfälle.

När man skickar in sitt klagomål är det centralt att det omfattas av de lagar som Datainspektionen har tillsyn över.