Vad bör man tänka på vid en alg och mögeltvätt?

Antagligen kommer de flesta ägarna till hus någon gång vara i behov av att utföra en tvätt av både alger samt mögel på huset. Det finns en massa olika metoder och flera hävdar att det finns lika många metoder som det finns problem med alger och mögel.

Först och främst måste man dock identifiera ett eventuellt alg- eller mögelangrepp. Det gör man lättast genom att börja söka på de punkter där dessa angrepp vanligtvis, eller lättast, uppstår. Det brukar vara källare och badrum samt andra utrymmen med illa dränering, där det förekommer betong som har påväxt eller finns täckt eller bakom en installation av kakel.

Man kan som amatör känna igen ett alg- eller mögelangrepp på grund av dess ganska unkna samt dåliga lukt. Man måste så fort man får reda på ett sådant angrepp se till att gå till botten med det. Dessa angrepp är lite som bekymmer med bilen, ju längre tid det går till man fixar problemet, desto mer kommer det att kosta att renovera det, och kostnaden stiger exponentiellt med tiden.

Man kan, därför att försäkra sig att man faktiskt har ett problem, ta in en mögelhund som sedan söker igenom huset och indikerar exakt där man har problem med mögel. När man väl planlagt alla angrepp i sitt hus ska man påbörja sin alg- och mögelsanering så snart som möjligt. Beroende på hur allvarligt angreppet är kan man antingen göra det själv (vid mindre och ytligare angrepp), alternativt välja att hyra in en yrkesmässig saneringsfirma som exempelvis Anticimex eller liknande. Kostnaden att hyra in en professionell firma är rätt så hög, men ifall angreppet har gått på djupet är det bättre att hyra in yrkesfolk som tar hand om problemet helt och hållet, jag gör igen hänvisning till kostnaden vid problem med bilen.

Det finns en rad med annorlunda rengöringsmedel som man kan använda för att utföra sin alg och mögeltvätt och det är stor skillnad på kostnaden för att inhandla dessa rengöringsmedel. Det kan börja på enbart några kronor per liter och ända upp åt flera hundra kronor per liter. Och det behöver inte ständigt vara det dyraste som är det främsta.

I en granskning som Folksam nyligen med många av marknadens ledande rengöringsmedel mot alger och mögel så visade det sig att ingen av rengöringsmedlen faktiskt lämnade den tvättade ytan fullständigt mögelfri efter ett år. Och det mest uppseendeväckande var nog att det som slog de flesta av de övriga rengöringsmedlen var en blandning av Yes diskmedel och vatten. I och för sig lämnar denna blandning fortfarande lindrigare påväxt av mögel efter något år, men i jämförelse med flera andra rengöringsmedel så var det ett mycket bra resultat. Mycket få andra rengöringsmedel lyckades faktiskt klara ett så pass bra resultat, och ingen av de rengöringsmedel som vara gynnsammare lyckades fullkomligt ta bort all antydan till påväxt av mögel.

Det går således att genomföra en alg och mögeltvätt till en förhållandevis låg kostnad, endast ett par få kronor per liter, med vanligt diskmedel. Men saneraren får ett betydligt bättre resultat med KLICKA HÄR