Finns det msm biverkningar som man bör veta?

När man läser om den kraftfulla effekt som msm organiskt svavel kan ha så får man intrycket av att det rör sig om ett mirakelmedel och då undrar man förstås om det finns msm biverkningar som man ska akta sig för.

MSM pulver Metylsulfonylmetan kosttillskott på allt-fraktfritt.seMSM pulver kosttillskott från allt-fraktfritt.se i förträffligt hälsokostburkHög kvalitet MSM Metylsulfonylmetan pulver

Är msm farligt? Det här är en fråga man måste ställa sig innan man beställer en förpackning med pulver som är till för inre såväl som utvärtes bruk.
Msm biverkningar

Det finns msm svavel biverkningar men det rör sig icke om något allvarligt. Därtill så kan det vara bra att veta att man ska få i sig bra mycket metylsulfonylmetan för att drabbas av någon av följande msm biverkningar:

• Illamående
• Diarré
• Svullnad
• Matthet
• Huvudvärk
• Sömnlöshet
• Klåda
• Överkänslighet

Listan kan se otäck ut men detta är i stort sett de biverkningar som man brukar lista för mediciner samt kosttillskott som är kända för att vara säkra och inte ge några negativa effekter. Risken för att du skulle drabbas
av någon av dessa kosttillskott biverkningar är avsevärt liten och det särskilt om du inte tar mer än några gram per dag. Organiskt svavel finns ju i normal mat som ekologiska grönsaker (som växt i oförgiftad jord och ej i
näringslösning), vi brukar bara koka ur det.

Rätt dosering

Dosering msm är något som man ska hålla koll på även om det här icke är ett toxiskt ämne och man måste ta 20 gram per kilo kroppsvikt för att överdosera och avlida av det. Det är vanligtvis så att man börjar med en mindre dos för
att sedan trappa upp. Det här gör att man inte chockar kroppen med svavlet och kan även se till att man slipper enklare biverkningar som lös mage.

MSM används som detox och driver ut gifter ur kroppen. Är det mycket gifter som lossnar så kan man må underligt alternativt ha lös mage några veckor, tills gifterna lämnat kroppen.

Msm gravid

När det gäller msm för gravida så är det bra att känna till att anledningen till att det inte rekommenderas att använda msm organiskt svavel under graviditet är att man inte har forskat nog omkring detta. Därjämte så kan
man ju uppmärksamma en av de msm svavel biverkningar som nämns är lös mage och diarré är något som kan vara med och dra igång en förlossning.

Msm är ett av de minst toxiska ämnen som finns, det är faktiskt ett detoxingämne, men under en graviditet eller då man ammar så ska man inte chansa och det är klart att det är bättre att avvakta på forskning som fastställer
att det är säkert hellre än att använda sig själv som testkanin.

Utvärtes bruk

Om du vill använda msm pulver i ansiktet för att behandla akne (finnar) och få bättre hud så ska du veta att det här inte bör medföra några biverkningar. Man kan också blanda msm med andra ämnen såsom IonPlus eller IonSilver kollodialt silver för att få mer verkan och detta är också säkert. Man kan ta msm invärtes och utvärtes samtidigt, särskilt för att få fin hud och mot eksem på mage och eksem på händerna och mot allergi.

Mot atros och ledförslitning kan man ta glukosamin (som tillverkar smörjmedel i lederna) samt msm (som bla. minskar den åldersrelaterade nedförslitningen av lederna) ihop.

Om man får biverkningar

Det vanligaste är lös mage, då minskar man bara dosen och ökar därefter långsamt (läs på burken).

Om man upplever starka msm biverkningar så ska man direkt sluta ta pulvret som dryck eller sluta med att behandla utvärtes. Beroende på hur seriös biverkningen är så kan det förstås också vara så att man behöver uppsöka vård. Lös mage och snarlika besvär bör gå över fort och man ska minnas att det inte nödvändigtvis är svavelpulvret som orsakar problemen.

Msm och andra mediciner

Tänk på att följa instruktioner för den produkt som du skaffar för att på så vis minska på risken för msm biverkningar. Ifall du har en allvarlig sjukdom och använder dig av specifika mediciner så bör du ta reda på om det finns någon fara med att kombinera medicinen med svavel innan du påbörjar din kur. Detaljerad information här: annika dahlqvistmsm biverkningar

Du gör bäst i att rådfråga din husläkare före påbörjad kur.