Glukosamin

Den som har problem med rörlighet och upplever att leder och brosk känns slitna kan bli hjälpt av kosttillskott innehållandes glukosamin. För att kroppen och dess flexibilitet ska funka som den ska så krävs nämligen produktion av glukosamin. Det är en del av ledväskans smörjande ämnen. Produktionen av glukosamin bidrar till produktion av hyaluronsyra, vilket är ett ämne som i sin tur ger smörjande effekt för leder samt brosk.

En del personer upplever dock bekymmer därför att hyaluronsyran inte produceras som den bör.

Viskositeten hos hyaluronsyran är mycket hög och skyddar samt har dämpande effekt på ledbrosk och artrosskador. Faktorer som påverkar produktionen av glukosamin till det sämre kan exempelvis vara stigande ålder och strikt träning. Dessa omständigheter kan betyda att broskcellerna hämmar sin produktion av hyaluronsyran. Kosttillskott innehållandes glukosamin har sålunda som uppgift att förhindra eller mildra nötning på leder och brosk, och det är många människor som har upptäckt kosttillskottet.

Det finns många fördelar med kosttillskott med glukosamin och ur många avseenden är det faktiskt en mirakulös åtgärd. Det ger till exempel inte några biverkningar och det påverkar heller inte övrig medicinering. Det beror på att glukosamin är ett naturligt kroppseget ämne. För den skull har det inte på något vis skadande effekter på människan.

Användning av kosttillskott med glukosamin kan medföra symptomlindring hos patienter med mild grad av knäartros. Därjämte har personer med ledproblem av typen osteoartros beskrivit att krämpa avtagit fullkomligt eller åtminstone att besvären lindrats avsevärt vid intag av kosttillskottet.

I enlighet med vetenskapliga studier har tillförsel av glukosamin kompletterande egenskaper på den kroppsegna och befintliga produktionen. Glukosamin påstår också mildra ledbesvär bättre än exempelvis naproxen och ibuprofen efter några veckors nyttjande. De antiinflammatoriska preparaten har därjämte visat tendenser att leda till biverkningar.

Via dubbelblindtester har effekten av glukosamin testats i relation till placebopreparat. Testerna har visat klart att det är lindrande för smärta, rörlighet samt svullnad i leder glukosamin priser.

glukosamin

Produktionen av ledbrosksämnen och ledvätska verkar tillta i samband med intaget av glukosamin. Vilket är någonting som faktiskt kan resultera i att ett skadat ledbrosk kan bli fullkomligt återställt.